เปิดบ้านสถาบันค้นคว้าอาหาร

เปิดบ้านสถาบันค้นคว้าอาหาร

มก. เปิดบ้านสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่ประชาชน จัดแสดงนิทรรศการ ถ่ายทอดผลงานวิจัยและองค์ความรู้

มก. เปิดบ้านสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสู่ประชาชน จัดแสดงนิทรรศการ ถ่ายทอดผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ “เปิดบ้านสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สู่...ประชาชน : IFRPD Innovative Food Festival” เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยนำผลงานด้านนวัตกรรมอาหาร เผยแพร่ให้บุคลากรภายในรวมทั้งหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้ประจักษ์ตามบริบทงานด้านวิชาการและบริการวิชาการของสถาบันอย่างครบถ้วน จัดระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2557 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ อาคารภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

นิทรรศการ “สีสันสร้างสุขภาพ” : ผลงานวิจัยจากพืชและวัตถุดิบไทย ตอกย้ำการบริโภคพืชผักหลากชนิด หลายสีสัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพสวย

ตลาดนัดไอเดีย ไอโดน : นำเสนอผลงานนวัตกรรม งานวิจัย บริการวิชาการสุดแนว กับนักวิจัยตัวเป็น ๆ เจ้าของผลงานโดน ๆ

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และชมการสาธิตอาหารชนิดใหม่ โดยเชฟกระทะเหล็ก

คลินิกอาหาร : หมออาหารให้คำปรึกษาแนะนำแก้ปัญหาที่ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้บริโภคที่ต้องการคำตอบ

เยี่ยมชมโรงงาน : เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ ชมกระบวนการผลิตและเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ การผลิตโปรตีนเกษตร และอาหารพร้อมบริโภคบรรจุในรีทอร์ทเพาช์

Cooking Demonstration : ชมการสาธิตเมนูเจทำเงิน รังสรรค์เมนูหลากหลาย ทั้งนวัตกรรมและความอร่อย

สัมมนานานาชาติ : เรื่อง New Movement in Food Allergen/Intolerance ; Opportunity for Thai Food Industry

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่โทรศัพท์ 02 - 942 - 8629 - 35 ต่อ 214 หรือที่ www.ifrpd.ku.ac.th