มหัศจรรย์จากซังข้าวโพด

มหัศจรรย์จากซังข้าวโพด

สารปรุงแต่งสีแดงสกัดจากซังข้าวโพดสีม่วง นวัตกรรรมที่มีลักษณะที่โดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน

รายงานโดย บุษกร ภู่แส

สารปรุงแต่งสีแดงสกัดจากซังข้าวโพดสีม่วง นวัตกรรมฝีมือนักวิจัยหญิงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจุดเริ่มต้นจากปัญหาผลผลิตข้าวโพดราคาตกต่ำ แถมแนวโน้มคู่แข่งเพิ่มขึ้นจาก ประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน

แม้ว่าข้าวโพดจะถูกแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แป้งข้าวโพด นมข้าวโพด กาแฟข้าวโพด ข้าวเกรียบข้าวโพด น้ำพริกเผาข้าวโพด น้ำตาลผง น้ำเชื่อม น้ำหวาน น้ำสลัด เนยเทียม มายองเนส เครื่องสำอาง น้ำยาทำความสะอาด กระดาษ ยา ผ้า ฯลฯ ตอบความต้องการของผู้บริโภคตามกระแส แต่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ไหนที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการข้าว โพดได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ผศ.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ต่อยอดงานวิจัยข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงของ รศ.กมล เลิศรัตน์ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งทำหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีสารแอนโทไซยานินอยู่ในเมล็ด เปลือกและซังของข้าวโพด นำมา ผ่านกระบวนการแปรรูปให้กลายเป็น สารปรุงแต่งสีแดงธรรมชาติสกัดจากข้าวโพดม่วงโดยกระบวนการผลิตที่ "ไม่ใช้" สารเคมีแต่ใช่ "น้ำ" มาสกัดให้เป็นผง

จากนั้นใช้เทคโนโลยีเอนแคปซูเลชั่นเพื่อเคลือบหุ้มสารสกัดให้มีความคงตัวได้นานกว่า 2 ปี เนื่องจากสารสกัดสลายตัวง่ายหากสัมผัสความร้อน แสงแดด จึงถือเป็นนวัตกรรม Naturally Healthy Food ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

"สารสกัดดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยในการทำตลาด จากการวิจัยพบว่า ซังข้าวโพดมีสารแอนโทไซยานินสูงมากกว่าในเมล็ดข้าวโพด รวมถึงในองุ่น กระเจี๊ยบหรือผลไม้ต่างๆ ที่มีสีแดงมากกว่าเป็น 10 เท่าเมื่อนำมาแปรรูปเป็นผงจะได้สารสกัดที่มีสีแดง สีม่วงมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ สามารถผสมในเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ขนมไทยแทน สารสังเคราะห์ นอกจากจะให้สีสันที่สวยงามแลัวยังให้คุณค่าด้านสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย"

แนวทางการสร้างนวัตกรรม ด้วยการต่อยอดงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชนี้ ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนานวัตกรรรมที่มีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน ที่สำคัญยาก ต่อการลอกเลียนแบบ ส่งผลให้ผลงานวิจัยนี้ (Anthocyanins from Purple Waxy Corn: Products Development for Health and Wellbeing) ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการเข้าร่วมประกวดผลงาน นวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์ ในนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่ 42 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ในฐานะนักวิจัย เล็งเห็นว่า การพัฒนาข้าวโพดจะสร้างความยั่งยืนกว่าผักผลไม้ เนื่องจากทั้งเมล็ด เปลือก ซังสามารถเก็บแห้งได้ สะดวกต่อการนำไปผลิตในอุตสาหกรรมมากกว่า จึง สนใจศึกษาสายพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงเริ่มจากเมล็ดสีม่วง เปลือกม่วงและซังสีม่วง ส่วนกระบวนการทางเทคโนโลยีอาหารอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดแบบผงให้สามารถละลายในไขมัน เพื่อสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เช่น นม น้ำสลัด รวมไปถึงกิจกรรมการทอผ้า ย้อมผ้าและส่วนผสมในเครื่องสำอาง ด้วยกระบวนการเคลือบหุ้มอีกแบบหนึ่งเพื่อนำเสนอกับ บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม

ล่าสุด บริษัทสยามมิราโกร จากัด ได้จดลิขสิทธิ์ในการนำไปผลิตเป็นเครื่องดื่มข้าวโพดม่วงสำเร็จรูปชนิดผง ในชื่อแบรนด์ MiraCorn