ไอซีทีฟอร์ม3ทีมงานปราบเว็บปลุกปั่น

ไอซีทีฟอร์ม3ทีมงานปราบเว็บปลุกปั่น

ไอซีทีฟอร์ม3ทีมงานปราบเว็บปลุกปั่น เผยสั่งปิดไปแล้วรวม 219 เว็บไซต์

นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า หลังจากได้รับมอบหมายตามประกาศ ฉบับที่ 26 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ปลัดของแต่ละกระทรวงทำหน้าที่รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 -26 พ.ค. 2557 ได้ดำเนินการปิดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาปลุกปั่นทำให้เกิดความแตกแยก ตามประกาศ ฉบับที่ 17 ของคสช. เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ต ไปแล้ว 219 เว็บไซต์ และได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต โดยจัดตั้ง 3 คณะทำงาน ดังนี้ 1.คณะทำงานด้านอำนวยการ

2. คณะทำงานด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ การใช้เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อพบการฝ่าฝืนสามารถระงับการเผยแพร่ข้อมูลนั้นๆ ได้ทันที โดยมีหัวหน้าคณะทำงาน คือ พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์ และมีคณะทำงานที่มาจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักข่าวกรอง สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

และ 3.คณะทำงานด้านสืบสวนสอบสวนและปรามปราม มีอำนาจสอบสวน สืบสวน และจับกุม ผู้ที่กระทำผิดนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมาย โดยมีผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมีผู้แทนจากกองทัพบกร่วมทำงาน

นายสุรชัย กล่าวต่อว่า นอกจากการตั้งคณะทำงานดังกล่าวแล้ว ไอซีที ได้เร่งหารือแนวทางการจัดทำเนชั่นแนล อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ สำหรับเชื่อมต่อข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่ต่างชนิดกันให้ติดต่อสื่อสารกันได้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและปิดกั้นเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายทำได้ดีขึ้น โดยจะให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นตัวหลักในการดำเนินงาน ร่วมกับ บมจ.ทีโอที และจะเรียกผู้ให้บริการที่มีเกตเวย์จากต่างประเทศเข้าร่วมหารือ ซึ่งอาจเห็นเป็นรูปธรรมได้ภายใน 1-2 เดือนนี้

ขณะที่ ก่อนหน้านี้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.ได้ประชุมหารือกับคณะทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และผู้ให้บริการวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศ (อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์) จำนวน 15 ราย เพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับตรวจสอบเนื้อหาผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มข้น โดยคณะทำงานคสช.จะตั้งศูนย์ตรวจสอบการให้บริการอินเทอร์เน็ต

โดยจะมีศูนย์กลางการทำงาน 3 แห่ง คือ 1.กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) โดยคณะทำงาน คสช. ได้ขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการทั้ง 15 ราย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำงานกับคณะทำงาน คสช. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) จนถึงเวลา 20.00น.

2. สำนักงาน กสทช. ตั้งทีมงานร่วมตรวจสอบเนื้อหาเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมที่สำนักงาน กสทช. และ 3. กระทรวงไอซีที ทำหน้าที่ปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาปลุกปั่น ยั่วยุ และหมิ่นสถาบัน ซึ่งการร่วมกันทำงานครั้งนี้ เชื่อว่าจะปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้