ตั้งวอร์รูมบล็อกเว็บหมิ่น-ยั่วยุ

ตั้งวอร์รูมบล็อกเว็บหมิ่น-ยั่วยุ

คสช.-กสทช.ตั้งวอร์รูมบล็อกเว็บหมิ่น-ยั่วยุ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.ได้ประชุมหารือกับคณะทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และผู้ให้บริการวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศ(อินเตอร์ เนชันนัล เกตเวย์) จำนวน 15 ราย เพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับตรวจสอบเนื้อหาผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างจริงจัง

คณะทำงานคสช.จะตั้งศูนย์ตรวจสอบการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยจะมีศูนย์กลางการทำงาน 3 แห่ง คือ 1.กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) โดยคณะทำงาน คสช.ได้ขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการทั้ง 15 ราย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำงานกับคณะทำงาน จนถึงเวลา 20.00 น. 2.สำนักงาน กสทช.ตั้งทีมงานเพื่อร่วมตรวจสอบเนื้อหาเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมที่สำนักงาน กสทช. และ 3.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ทำหน้าที่ปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาปลุกปั่น ยั่วยุ และหมิ่นสถาบัน ซึ่งการร่วมกันทำงานครั้งนี้ เชื่อว่าจะปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้