พลิกโฉมอาหารไทยผ่านมาตรการความปลอดภัย

พลิกโฉมอาหารไทยผ่านมาตรการความปลอดภัย

พระจอมเกล้าลาดกระบัง ชูมาตรการความปลอดภัยอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพร้อมเตรียมพลิกโฉมอาหารไทย 60 ผลิตภัณฑ์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

สจล. เตรียมยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทย สู่การเป็นผู้นำในตลาดอาเซียน ผ่านจุดเด่นด้านการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ได้มาตรฐานโลก ตอบโจทย์การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เตรียมพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทยสู่การเป็นผู้นำในตลาดอาเซียน โดยชูจุดเด่นด้านการส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร หรือ Food Safety ที่ได้มาตรฐานโลก ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการความปลอดภัยในอาหารอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ เพื่อควบคุมอันตรายจากจุลินทรีย์ สารเคมี สารพิษ สารก่อภูมิแพ้ หรือสารอื่นๆที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งอาจเจือปนอยู่ในอาหารแปรรูปที่ถูกส่งต่อมาจากภาคอุตสาหกรรมสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งองค์การภูมิแพ้โลกพบว่า มีผู้ป่วยเป็นภูมิแพ้อาหารประมาณ 250 ล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะอาการแพ้นม ไข่ ถั่วเหลือง และอาหารทะเล ซึ่งบางรายแพ้รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต

สจล. จึงมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างมาตรการควบคุมอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องสารก่อภูมิแพ้ในอาหารต่อผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อเป็นการส่งเสริมการควบคุมความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ที่ช่วยสร้างความปลอดภัยสู่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

โดยขณะนี้ สจล. ได้เปิดหลักสูตรการจัดการความปลอดภัยอาหารหรือ Food Safety Management เป็นแห่งแรกของประเทศในระดับปริญญาโท เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งจะตอบโจทย์ต่อการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้โดยตรงด้วย

พร้อมกันนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังได้เปิดตัว “โครงการยกระดับ 60 ผลิตภัณฑ์อาหารไทย เทิดพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับอาหารแปรรูปของไทยสู่การแข่งขันในระดับสากล

รวมทั้งการนำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ซึ่งพัฒนาจากงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ได้แก่ กลุ่มอาหารรองรับภัยพิบัติ อาทิ ข้าวต้มอิ่มนาน ซุปคืนชีพ และกลุ่มอาหารเพื่อผู้สูงอายุ อาทิ ราวีโอลี่ตำลึงกับปลาซอสสมุนไพร น้ำสลัดฟักข้าวเสริมพรีไบโอติก ซึ่งตัวอย่างอาหารดังกล่าว มีจุดเด่นด้านการพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันจะส่งผลให้เกิดวิกฤติด้านการขาดแคลนอาหารซึ่งสอดคล้องกับภารกิจในการดำเนินงานของ สจล. ในปีนี้ ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสามารถนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยได้จริง

สำหรับ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111 หรือเข้าไปที่ www.pr.kmitl.ac.th