'คิดล้ำ'เพื่อคนพิเศษ

'คิดล้ำ'เพื่อคนพิเศษ

นวัตกรรมเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางสายตาและเด็กพิเศษ(ออทิสติก) ผลผลิตจากโครงการทรูอินโนเวชั่นอวอร์ดส์ให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

'เครื่องจดจำ-ออทิสติกแอพ' สองนวัตกรรมเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางสายตาและเด็กพิเศษ(ออทิสติก) ผลผลิตจากกิจกรรมโครงการทรูอินโนเวชั่นอวอร์ดส์ ที่ผ่านการต่อยอดไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์กลุ่มผู้พิการซึ่งมีจำนวนเป็นล้านคนในสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทรูเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอยู่แล้ว จึงขบคิดว่าถึงช่องทางที่จะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปต่อยอดศักยภาพของผู้พิการให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการคิดและพัฒนานวัตกรรมสำหรับคนกลุ่มนี้จะค่อนข้างยาก เพราะมีความเฉพาะเจาะลงในรายละเอียดมาก เช่น สีสัน ภาพ แบบไหนที่กระทบต่อจิตใจของเด็กออทิสติก

"ในอนาคตทรูนำนวัตกรรมเพื่อผู้พิการเหล่านี้ไปจำหน่ายทั่วโลก" ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าศูนย์นวัตกรรม ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าว

แอพสอนน้องคนพิเศษ

“ออทิสติก แอพพลิเคชั่น” (Autistic Application) สำหรับสอนทักษะให้กับกลุ่มเด็กออทิสติก เน้นทักษะวิชาการ การเข้าสังคม การใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น นวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ปี 2556 ณ กรุงเจนีวา จัดโดย รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) และรางวัล Special Prize of Innovation Distinction จากประเทศซาอุดิอาระเบีย

ทั้งยังติด 1 ในสิบแอพพลิเคชั่นการศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน 25 ประเทศทั่วโลก และติดหนึ่งใน iTunes What’s Hot Education ในสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย มาเลเซียและกาตาร์ ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดถึง 323,128 ดาวน์โหลด ถือเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มโอกาสให้กับผู้พิการ พร้อมไปกับสร้างโอกาสในการนำเสนอนวัตกรรมไทยไปสู่ตลาดโลกอีกด้วย โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความสำคัญกับผู้พิการมาก ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่น่าจับตามอง

ปรีดิ์ หวังเจริญ พนักงานกลุ่มทรูฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้คิดค้นแอพนี้ เล่าถึงขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ว่า ปัญหายากที่สุดคือ ไม่สามารถเข้าใจเด็กพิเศษได้อย่างแท้จริง เพราะจะเข้าไปสอบถามโดยตรงค่อนข้างลำบาก จึงต้องศึกษาข้อมูลจากผู้ปกครอง ครูและใช้ชีวิตร่วมกับเด็กๆ เกือบ 6 เดือน ทำให้เข้าใจพฤติกรรมมากขึ้น และนำมาพัฒนาเพื่อให้ได้แอพพลิเคชั่นที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ล่าสุด ทรูร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยและศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก เผยแพร่และอบรมการใช้งานแอพนี้ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ ให้แก่เด็ก บุคคลออทิสติกและครอบครัว รวม 1,000 คน พร้อมทั้งเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีในระบบปฏิบัติการไอโอเอสค้นหาคำว่า True Autistic หรือ Thai Autistic ส่วนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ค้นหาคำว่า True Thai Autistic

My Eyes Memory

MEM - My Eyes Memory (Braille Note Taker) หนึ่งในนวัตกรรมเพื่อผู้พิการทางสายตา ช่วยในการบันทึกข้อมูลโดยการกดปุ่มตามอักษรเบรลล์ที่ออกแบบในลักษณะและตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน สามารถย้อนกลับไปฟังความถูกต้องของข้อมูลที่จดบันทึกได้ และส่งข้อมูลที่บันทึกไปยังอุปกรณ์ไอที เพื่อส่งข้อความหรือสร้างเอกสารติดต่อกับคนปกติได้

“ผมรู้สึกว่าคนตาบอดใช้ชีวิตประจำวันลำบากมาก จึงคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะช่วยพัฒนาเครื่องบันทึกจากความรู้ความสามารถที่เรามี จึงได้หารือกับอาจารย์ และนำแนวคิดนี้ไปคุยกับผู้พิการทางสายตา จากนั้นก็นำไปทดลองใช้เพื่อหาจุดบกพร่องและแก้ไขรายละเอียดตามความต้องการของผู้พิการ ผลงานที่ออกมาจึงตอบสนองความต้องการเกือบทั้งหมดที่ผู้ทดลองใช้ต้องการ ทั้งเรื่องของฟังชั่น ขนาด วัสดุที่ใช้” ย้อนไอเดียเริ่มต้นจากเจ้าของชิ้นงาน ภัทรวิทย์ กิจเจตนี นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.เซง เลิศมโนรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดหลายเวที ซึ่งรวมถึงเวทีทรูอินโนเวชั่นอวอร์ด 2012 จึงได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทรูในการต่อยอดไอเดียสู่ผลิตภัณฑ์ ใช้เวลากว่า 1 ปีจึงคลอดออกมา ล่าสุดจดสิทธิบัตรร่วมกันระหว่างทรูกับมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนการผลิตในลอตแรก 100 ตัวจะแจกให้กับผู้พิการทางสายตาตามศูนย์ต่างๆ

นวัตกรรมทั้งสองข้างต้นบ่งบอกชัดเจนถึงเจตจำนงของทรู “Creating a Better Life for the Disabled by True: นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้พิการโดยกลุ่มทรู”