จุฬาฯกำเนิดแมวหลอดแก้ว

จุฬาฯกำเนิดแมวหลอดแก้ว

จุฬาฯกำเนิดแมวหลอดแก้วเป็นครั้งแรกในไทย หวังอนุรักษ์แมวสายพันธุ์หายาก หรือแมวมงคล

จุฬาฯกำเนิดแมวหลอดแก้วเป็นครั้งแรกในไทย หวังอนุรักษ์แมวสายพันธุ์หายาก หรือแมวมงคล

ศ.น.สพ.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สัตวแพทย์หญิง อัมพิกา ทองภักดี เปิดเผยถึงความสำเร็จเป็นครั้งแรกในไทยในการให้กำเนิดลูกแมวจากการปฏิสนธินอกร่างกาย โดยเทคโนโลยีผสมเทียมหลอดแก้ว (IVF, In Vitro Fertilization) คือการนำเอาตัวอสุจิไปผสมกับไข่อ่อนที่สุกแล้วในหลอดทดลอง แล้วจึงนำไปฝากในแม่แมวตัวรับให้ตั้งท้องแทน หรือที่เรียกว่าอุ้มบุญ

ทีมงานตั้งชื่อลูกแมวแฝดว่า เบาหวิว,หนักอึ้ง และคาดว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์แมวสายพันธุ์หายาก หรือแมวมงคลซึ่งบางสายพันธุ์หายากและสูญพันธุ์พันธุ์ไปแล้ว รวมถึงสัตว์ป่าตระกูลแมว