เตรียมถ่ายทอด

เตรียมถ่ายทอด

รุ่นพี่ทีมชอปสปอตร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรม“AIS The StartUp Bootcamp”สมัครร่วมกิจกรรมทาง www.ais.co.th/thestartup/event

รุ่นพี่ทีมชอปสปอต ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ แก่ผู้เข้ารับการอบรมในกิจกรรม “AIS The StartUp Bootcamp” ผู้สนใจสมัครร่วมกิจกรรมวันนี้ - 17 มี.ค. 2556 ทาง www.ais.co.th/thestartup/event เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม“AIS The StartUp Weekends” วันที่ 23 - 31 มี.ค. จากนั้น 5 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะเข้าสู่กิจกรรม Boot Camp วันที่ 22 เม.ย. - 31 ก.ค. ก่อนเสนองานต่อนักลงทุนในกิจกรรม Investor Day เดือน ส.ค.