โฟม วัสดุทางเลือกเพื่องานก่อสร้าง

โฟม วัสดุทางเลือกเพื่องานก่อสร้าง

นวัตกรรม "โฟม"เพื่องานก่อสร้างให้เป็นจุดขายที่ยั่งยืนและตอบโจทย์การตลาดสีเขียว จากเดิมที่โฟมในสายตาผู้ใช้มักจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่

กลไกสำคัญในการพลิกจากผู้ที่เสียเปรียบให้กลายเป็นผู้ที่ได้เปรียบ ถ้ารู้วิธีปรับเหมือนอย่างกลุ่มบริษัทโปลิโฟมผู้นำใน อุตสาหกรรมโฟม EPS(Expanded Polystyrene Foam) มากว่า 40ปีพยายามคิดค้นนวัตกรรม "โฟม"เพื่องานก่อสร้างให้เป็นจุดขายที่ยั่งยืนและตอบโจทย์การตลาดสีเขียว จากเดิมที่โฟมในสายตาผู้ใช้มักจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

จากจุดอ่อนสู่จุดแข็ง

อภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือโปลิโฟม และโยธาโฟม ได้มองเห็นโอกาสว่า สามารถพัฒนาโฟมมาใช้กับวัสดุก่อสร้าง โดยได้ศึกษาข้อมูลจากประเทศที่นำโฟมไปใช้ในการก่อสร้างจริง อย่าง ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป ซึ่งมีอัตราการใช้โฟมในการก่อสร้างมากกว่านำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เหมือนกับประเทศไทย จึงเริ่มพัฒนาโฟมมาทำวัสดุก่อสร้างในช่วง 5ปีที่ผ่านมาเพื่อเปลี่ยนจุดอ่อนของโฟมให้กลายเป็นจุดแข็งด้วยการพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างที่สามารถตอบโจทย์เรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน


"เป็นเรื่องยากในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ใช้รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้ยอมรับ โฟมในการก่อสร้าง เพราะเป็นการมองข้ามชอต จึงต้องสู้กับการเปลี่ยนทัศนคติของคนเป็นอันดับแรก ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีขึ้น"


อภิวัฒน์ บอกว่า เหตุผลส่วนหนึ่งที่ได้การยอมรับเนื่องจากถูกคัดเลือกเข้าสู่ระบบ"ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ" (Material Connexion) ในปี 2012เสมือนเป็นการการันตีจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือว่าโฟมสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างได้จริง "ไม่ใช่"กล่องโฟมที่ใช้แล้วทิ้งประกอบกับภายในองค์กรฝึก บุคคลากรทุกคนจนสามารถให้ความรู้กับบุคคลอื่นเกี่ยวกับโฟมได้ถูกต้อง โดยไม่ได้นึกถึงเรื่องกฎหมาย เพราะเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนทัศนคติของคนให้เชื่อว่าโฟม สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้

ซึ่งต้องใช้เวลา ส่วนเรื่องกฎหมายเป็นสิ่งตามมาภายหลังจากที่คนให้การยอมรับมากขึ้นกลายเป็นโอกาสให้ข้อมูลเรื่องโฟมที่นำเสนอต่อหน่วยงานรัฐมีน้ำหนักยิ่งขึ้น เพราะเห็นผลลัพธ์และสัมผัสได้จากกลุ่มคนที่ใช้งานจริง

เซฟพลังงานใบเบิกทาง

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โฟมได้รับการยอมรับในวงการก่อสร้างในประเทศไทยมากขึ้น คือ อากาศร้อนขึ้น เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจวัสดุก่อสร้างที่ทำมาจากโฟม ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีและตอบโจทย์ใน 3 ประเด็นหลัก
ข้อแรกเป็นฉนวนที่ดี ป้องกันความร้อนและเก็บความเย็นได้ดี ข้อสองน้ำหนักเบา ทำให้เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากมีอากาศ 98 % ทำให้น้ำหนักของโฟมเบามากเมื่อเทียบกับวัสดุก่อสร้างอื่น

ทำให้เกิดความได้เปรียบในเรื่องของการขนย้าย ยิ่งในระดับที่มีความสูงมาก และในกระบวนการขนส่ง วัสดุที่มีน้ำหนักเบาจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ได้ดีกว่า ช่างไม่เหนื่อยแรง ทำให้ทำงานได้มากกว่าในเวลาที่เท่ากัน ตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความเร็วในการก่อสร้างดีขึ้นเข้ากับสถานการณ์ที่แรงงานในวงการก่อสร้างหายากและข้อสามรับแรงกระแทกดี จึงเหมาะที่นำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง


"จาก 3 ปัจจัยดังกล่าว ทำให้เราหันมาพัฒนาและผลิตโฟมเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างมากยิ่งขึ้น เพราะได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ที่สำคัญช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ทำให้งานก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้นและเมื่อนำไปใช้แล้วได้ผลว่า บ้านเย็นจึงเกิดการบอกต่อปากต่อปากทำให้คนสนใจใช้โฟมในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น"

สำหรับนวัตกรรมที่ผลิตมาจากโฟม เช่น บัวโฟม เป็นวัสดุเพื่อตกแต่งบ้านให้สวยงามและเป็นฉนวน ,ระบบผนังภายในสำเร็จรูป ช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการก่อสร้าง ,อิฐคูล บล็อค ที่เป็นฉนวนเย็น เบา , เม็ดโฟม EPS เพื่องานก่อสร้างด้วย Cellular Lightweight Concrete ที่มีน้ำหนักเบาทดแทนการใช้หินและทราย เป็นต้น

"เรามีวัสดุหลายอย่างที่มีโฟมเป็นส่วนประกอบ ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติในการใช้งานต่างกัน จึงต้องทดสอบให้เห็นภาพและเกิดความมั่นใจแก่ผู้ใช้ เช่น การรับน้ำหนัก การกันความร้อน ความแข็งแรง ปัจจุบันตัวฉนวนกันความร้อนจากโฟมได้รับความนิยมมากที่สุด อนาคตจะเป็นคู่แข่งของแผ่นฉนวนกันความร้อน เพราะไม่เสื่อมสภาพ ถัดมาเป็นเม็ดโฟมที่นำไปผสมอยู่ใน คอนกรีตเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มค่าในการเป็นฉนวนในคอนกรีต"


แม้โยธาโฟมจะเริ่มดำเนินกิจการมาเพียง 5 ปีและแจ้งเกิดนวัตกรรมโฟมเพื่อการก่อสร้างมาได้ไม่นาน แต่เขาเชื่อว่า จุดแข็งของโฟมจะกลายเป็นข้อได้เปรียบ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งดำเนินธุรกิจในระยะยาวนานได้ เพียงแค่กล้าตัดสินใจเริ่มก่อน


นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทเริ่มต้น พัฒนานวัตกรรมการผลิตโฟมเพื่อการก่อสร้างอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโฟมให้กับผู้สนใจและคนในวงการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบข้อสงสัยในทุกคำถาม ซึ่งปัจจุบันลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องการทราบข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกใช้โฟมในการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย

"ในอนาคตหากผู้คนจะสร้างบ้านสักหลัง วัสดุที่มาจากโฟมน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เขาให้ความสนใจ เพราะช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการก่อสร้าง เป็นฉนวนกันความร้อน " เขาอธิบาย และยืนยันว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะรับสร้างบ้านที่ใช้วัสดุและโครงสร้างจากโฟมเป็นรายแรก

ติดตามไอเดียของ โฟม วัสดุทางเลือกเพื่องานก่อสร้างแบบภาพเคลื่อนไหวได้ที่ http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/video/494616