10 อาชีพ Generative AI อย่าง 'ChatGPT' กำลังสร้างความ ‘เปลี่ยนแปลง’

10 อาชีพ Generative AI อย่าง 'ChatGPT'  กำลังสร้างความ ‘เปลี่ยนแปลง’

Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างผลงาน ที่คล้ายคลึงกับผลงานที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ได้ เช่น สร้างรูปภาพ สร้างเสียง หรือแม้กระทั่งเขียนเนื้อเรื่อง โดยใช้โมเดลเอไอที่สามารถเรียนรู้และสร้างผลงานเองได้

ตัวอย่าง Generative AI ที่น่าสนใจคือ “ChatGPT” เป็นโมเดลเอไอที่สร้างข้อความที่มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์เขียน แม้ ChatGPT จะเพิ่งออกมาไม่นานแต่ก็เริ่มนำมาใช้งานในหลายกรณี เช่น เขียนเนื้อเรื่อง สร้างแชตบอตสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงพัฒนาโปรแกรม และน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุด

นอกเหนือจาก ChatGPT แล้วยังมีเครื่องมือที่เป็น Generative AI ที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ใช้งานและนักวิจัยอย่างมาก เช่น Midjourney เครื่องมือเอไอในการสร้างภาพจากข้อความ DALL-E-2เครื่องมือเอไอในการสร้างภาพศิลปะตามคำอธิบายของผู้ใช้ Jukebox เครื่องมือเอไอที่สามารถแต่งเพลงขึ้นมาจากตัวอย่างเพลง

Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับการสร้างเนื้อหา การใช้ข้อมูล เช่น การสื่อสารด้วยภาษาธรรมชาติ การเขียนบทความ และการสร้างเนื้อหาที่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ผมลองถาม ChatGPT ให้คาดการณ์ว่า Generative AI จะกระทบต่ออาชีพอะไรบ้าง ซึ่งได้คำตอบ ดังนี้

1. การเขียนเนื้อหา : ด้วยความสามารถของ Generative AI ในการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเนื้อหาอาจจะได้รับผลกระทบ ตั้งแต่การเขียนบทความ จนถึงการเขียนหนังสือ นิยาย และสื่ออื่นๆ

2. การออกแบบกราฟิก : Generative AI สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างและแก้ไขภาพด้วยความถูกต้องและความรวดเร็ว ทำให้อาชีพในการออกแบบกราฟิกอาจจะได้รับผลกระทบ เช่น การออกแบบโลโก้ การสร้างภาพประกอบ และอื่นๆ

3. การสร้างสื่อเสียง : Generative AI สามารถสร้างเสียงและเพลงที่คุณภาพสูงและได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสามารถเข้ามามีผลกระทบในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสียง และผลิตเพลง

4. การแปลภาษา : Generative AI สามารถใช้ในการแปลภาษาอัตโนมัติที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงข้อมูลและสื่อสารทั่วโลกในอนาคต อาชีพที่เกี่ยวกับการแปลภาษาอาจได้รับผลกระทบ

5. การพัฒนาโปรแกรม: Generative AI สร้างโค้ดได้อัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเขียนโปรแกรม และให้ผลลัพธ์ที่สามารถทดสอบและปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว

6. การบริการลูกค้า: Generative AI ใช้งานได้ในการตอบคำถามจากลูกค้าที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าอาจจะได้รับผลกระทบ ตั้งแต่การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า จนถึงการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

7. การทำธุรกิจออนไลน์: Generative AI ช่วยสร้างเนื้อหาและปรับปรุงเว็บไซต์อัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจออนไลน์ เช่น สร้างรายการสินค้า การพัฒนาเครื่องมือค้นหา และการแนะนำสินค้า เป็นต้น

8. การวิเคราะห์ข้อมูล: Generative AI ใช้วิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ และเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจในองค์กร อาชีพที่เกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลอาจได้รับผลกระทบ เช่น วิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์ตลาด และวิเคราะห์ข้อมูลการแพทย์

9. การใช้ข้อมูลในอุตสาหกรรม: Generative AI ใช้วิเคราะห์ สร้างข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อถือได้ในอุตสาหกรรม หมายความว่า อาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลอาจได้รับผลกระทบ เช่น ใช้ข้อมูลทางการแพทย์ ใช้ข้อมูลทางการเงิน และการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ

10. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ: Generative AI ใช้เพื่อสร้างภาพวาด ภาพถ่าย วิดีโอ และผลงานศิลปะอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ ซึ่งอาชีพสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจได้รับผลกระทบ เช่น ออกแบบภาพประกอบ การออกแบบภาพต่อเติม และการสร้างภาพศิลปะ

แต่อย่างไรก็ตาม Generative AI ยังมีข้อจำกัด และอุปสรรคบางอย่าง เช่น ต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่ที่สะสมไว้และอาจมีปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ดังนั้นอาจจำเป็นต้องพัฒนาต่อไปอีกระยะหนึ่ง Generative AI จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในอนาคต

นอกจากนี้ การใช้งาน Generative AI ควรต้องะมัดระวัง วางแผนการใช้งานให้เหมาะสม ปลอดภัยต่อสังคม เช่นสร้าง Deepfake หรือวิดีโอเทียมที่สร้างภาพหรือเสียงที่ดูเหมือนจริงจนเกินกว่าจะเข้าใจได้ว่าเป็นวิดีโอปลอม ความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ของผลงานต่างๆ การผลิตสินค้าปลอม หรือเข้าไปเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ ผู้พัฒนา Generative AI จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ที่ได้จาก Generative AI ยังเป็นปัญหาที่ต้องถูกตรวจสอบเข้มงวด เนื่องจากเป็นไปได้ว่า ผลลัพธ์ที่ได้อาจมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ดังนั้นการใช้งาน Generative AI ต้องระมัดระวังและต้องตรวจสอบผลลัพธ์อย่างเคร่งครัด

สุดท้าย การใช้งาน Generative AI ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ให้ความสำคัญกับความสามารถเข้าถึงและใช้งาน Generative AI ให้เท่าเทียมกัน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ดังนั้น ต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและใช้ Generative AI ให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อสังคมอย่างยั่งยืน