AIS รุกหนัก จับมือ Singtel เร่งสปีดดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม บูม 5G IoT

AIS รุกหนัก จับมือ Singtel เร่งสปีดดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม บูม 5G IoT

NCS Telco+ บริษัทในเครือ Singtel เอ็มโอยู ร่วม AIS ผนึกกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการไทย ด้วยศักยภาพจากดิจิทัล ลุยร่วมมือทางเทคโนโลยี เช่น  5G, IoT, Cloud และ Cyber Security เสริมความแข็งแกร่ง  AIS 

การลงนาม MOU ร่วมกับผู้นำด้านโทรคมนาคมของไทย เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การขยายกิจการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ NCS Telco+ และทำให้กลุ่มบริษัทด้านโทรคมนาคมในเครือ Singtel มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล

การลงนาม MOU ครั้งนี้ เกิดในงาน CommunicAsia 2022 โดย NCS จะร่วมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ดิจิทัลของ AIS ด้วยการเสริมความร่วมมือทางเทคโนโลยี อาทิ 5G, IoT, Cloud และ Cyber Security เข้ากับความแข็งแกร่งของ AIS ในฐานะผู้นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในประเทศ และเพื่อเสริมความสามารถในการสนับสนุนองค์กรผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformaition) ได้อย่างไม่มีอุปสรรค

Telco+ เป็นกลุ่มธุรกิจด้านยุทธศาสตร์ของ NCS ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Singtel และ NCS เพื่อช่วยเสริมให้บริษัทโทรคมนาคมสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลได้  โดย NCS Telco+ จะช่วยเสริมความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจ การสร้างมูลค่าจากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาแอพพลิเคชันต่างๆ บนโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์ม 5G

โดยในงาน CommunicAsia 2022 NCS Telco+ ได้จัดแสดงบริการโซลูชั่นส์ที่น่าสนใจ ที่จะช่วยธุรกิจโทรคมนาคมในการลดค่าใช้จ่าย ลดความซับซ้อนทางเทคโนโลยี เร่งความเร็วของการเข้าถึงตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และสร้างกระแสรายได้ใหม่ๆ บริการของ NCS Telco+ ยังให้บริการสำหรับลูกค้าของ NCS และพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ และ ตะวันออกกลาง

ซามิ ลูคโคเนน , Managing Partner ของ NCS Telco+ บริษัทในเครือของ Singtel กล่าวว่า มีพันธกิจในการสนับสนุนความต้องการในการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลของธุรกิจโทรคมนาคมด้วย NCS Telco+ ความร่วมมือของเรากับ AIS เป็นหมุดหมายในการเข้าสู่ตลาดในประเทศไทย และเป็นโอกาสในการนำความรู้และความเชี่ยวชาญของเราด้านการออกแบบและการนำ 5G และ โซลูชั่นส์ IoT การให้บริการแพลทฟอร์มคลาวด์สำหรับธุรกิจ

รวมถึงการให้บริการ automation มาใช้งานกับ AIS และลูกค้าองค์กรธุรกิจ โดย NCS Telco+ จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกให้เป็นประโยชน์ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

ธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS กล่าวว่า ความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ที่ชัดเจนโดยการผสานความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ NCS และ AIS ที่จะเสริมขีดความสามารถในการส่งมอบบริการใหม่ๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI),การเรียนรู้ของเครื่องจักร (ML) การเปลี่ยนแปลงสู่คลาวด์ และความมั่นคงทางไซเบอร์ สำหรับให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทย

โดย AIS ยังคงเดินหน้าในการทำงานร่วมกับพันธมิตรในกลุ่ม Singtel เพื่อยกระดับการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ โซลูชั่นส์ตอบสนองความต้องการ และเสริมประสบการณ์ใช้งานของลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

ความร่วมมือของ NCS Telco+ และ AIS ถูกประกาศขึ้นท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากองค์กรและพนักงานจำเป็นต้องปฎิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงการระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ ลูกค้าของ AIS จะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น ทั้งด้านความรวดเร็วและความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ อาทิ การเปิดใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างไร้รอยต่อ การเปิดทางเลือกในการรับบริการด้วยตนเองที่หลากหลายและสะดวกมากขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้ จะมีการเสริมทักษะและความสามารถใหม่ๆ ให้กับพนักงาน ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อน AIS เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น cognitive telco

การ์ทเนอร์ คาดการณ์ว่า การใช้จ่ายด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในไทยจะขยายตัวขึ้นที่ CAGR 12.1% จากปี 2021 ถึงปี 2026 สู่ระดับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 

ขณะที่ ในปี 2564 กสทช. ได้ประกาศเจตจำนงค์ ในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม และการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นความต้องการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของประเทศไทย

สำหรับ NCS เป็นบริษัทลูกของกลุ่ม Singtel เป็นผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยีในเอเชียแปซิฟิก และ เป็นพันธมิตรทั้งกับรัฐบาล และ ผู้ประกอบการมากมาย เพื่อขับเคลื่อนสังคมผ่านเทคโนโลยี โดยผสานกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานที่แข็งแกร่งกว่า 12,000 คน ในสายงานที่มีความเชี่ยวชาญ 61 ด้าน 

NCS นำเสนอบริการให้ลูกค้าด้วยขีดความสามารถผ่านแนวคิด NEXT ในด้านดิจิทัล คลาวด์ และ แพลทฟอร์ม ควบคู่กับการให้บริการด้านแอปพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐาน วิศวกรรม และ ความมั่นคงทางไซเบอร์ NCS เชื่อมั่นในการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงกับผู้นำด้านเทคโนโลยี สถาบันวิจัย และ start-ups เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมที่เปิดกว้าง และความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน