'อาลีบาบา' แจงปม 'ลาซาด้า' จี้หามาตรการแก้ไข ไม่ให้เกิดขึ้นอีก!!

'อาลีบาบา' แจงปม 'ลาซาด้า' จี้หามาตรการแก้ไข ไม่ให้เกิดขึ้นอีก!!

อาลีบาบา กรุ๊ป นิ่งไม่ไหว ขอชี้แจงปมนาราเครปกระเทยบน "ลาซาด้า" จี้หามาตรการแก้ไข ไม่ให้เกิดขึ้นอีก ย้ำเคารพทุกความหลากหลายและวัฒนธรรม

สืบเนื่องจากคลิปฉาว "นาราเครปกะเทย" ที่เผยแพร่ออกไปเมื่อไม่นานนี้และก่อให้เกิดดราม่าบนโลกโซเชียลกระทั่งเกิดเป็นกระแส #แบนลาซาด้า ลบแอป และไม่ขอใช้บริการต่อนั้น

ล่าสุดทาง "อาลีบาบา กรุ๊ป" ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ "ลาซาด้า" ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมกับ "กรุงเทพธุรกิจ" โดยระบุว่า เคารพในวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ซึ่งอาลีบาบา กรุ๊ป ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมาเสมอ โดยเรามุ่งมั่นสนับสนุนตลาดแรงงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมโอกาสทางการค้าให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดท้องถิ่นเช่นกัน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ธุรกิจของเราในแต่ละประเทศมีระบบและมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่สอดคล้องไปกับกฎหมายท้องถิ่น

อาลีบาบา กรุ๊ป ได้ดำเนินการสั่งให้ลาซาด้าดำเนินการตรวจสอบ เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นมาตราการแก้ไขและการป้องกันที่เหมาะสมในภายภาคหน้า