กรม สบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือสถานพยาบาลภาครัฐ รับมือน้ำท่วม

กรม สบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือสถานพยาบาลภาครัฐ รับมือน้ำท่วม

กรม สบส. เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อุทกภัย พายุฝนตกหนักทั่วไทย พร้อมส่งทีมเอ็มเสิร์ทช่วยเหลือสถานพยาบาลภาครัฐ กู้วิกฤติระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร เครื่องมือแพทย์ และอาคารสถานที่ พร้อมให้บริการประชาชน

นพ.ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565 ที่อาจมีฝนตกอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากได้

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้เตรียมจัดทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) หรือทีมวิศวกรฉุกเฉินจากกองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1- 12 ทั่วประเทศ

พร้อมให้ความช่วยเหลือสถานพยาบาลภาครัฐที่ถูกน้ำท่วม ที่อาจส่งผลกระทบกับระบบต่างๆ ที่ขาดไม่ได้ในสถานพยาบาลภาครัฐ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสื่อสาร เครื่องมือแพทย์ และอาคารสถานที่ ที่ต้องให้บริการประชาชน

 

  • ลงพื้นที่ช่วยเหลือกู้วิกฤติสถานพยาบาลภาครัฐ

นอกจากนี้ ยังมีสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขศึกษาในช่วงการเตรียมการก่อนน้ำท่วม ขณะน้ำท่วม และหลังน้ำลด ที่ให้กองสุขศึกษา กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วม  

ด้าน นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือกู้วิกฤติสถานพยาบาลภาครัฐนั้น ต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องหาพิกัดดาวเทียม ระบบกล้อง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่สำคัญเพื่อใช้ในสถานการณ์น้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพ

เช่น ชุดซ่อมบำรุง เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการบำรุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ปั๊มน้ำ เครื่องฉีดน้ำ เครื่องเป่าลม และอุปกรณ์อื่นๆ

 

  • ซ่อมบำรุง ดูแลระบบไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังต้องใช้ระบบไฟฟ้า คือ

1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลัก

2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ซึ่งต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองทดแทนเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลักเกิดการขัดข้องได้ทันที              

3) ระบบโซลาร์เซลล์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและจัดเก็บพลังงานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์สื่อสารในการขอรับความช่วยเหลือ รวมถึงการดำรงชีพในกรณีที่ไฟฟ้าถูกตัดขาดเมื่อน้ำท่วมสูง ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้

 4) ต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดลากจูง สำหรับภาคสนาม ทั้งนี้ทาง กรม สบส. พร้อมสนับสนุนทีมเอ็มเสิร์ทเพื่อให้การช่วยเหลือในสถานการณ์ภาวะวิกฤติต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะอุทกภัย

ทั้งนี้ ยังรวมถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ แผ่นดินไหว วาตภัยที่มีผลกระทบต่อสถานพยาบาลภาครัฐ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนต่อไปได้ โดยสถานพยาบาลภาครัฐที่ต้องการขอรับการสนับสนุนทีมเอ็มเสิร์ทสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพในพื้นที่ในการให้การช่วยเหลือต่อไป