"เสียชีวิตจากโควิด" 125 ราย กว่า 118 ราย ไม่ได้ฉีด "บูสเตอร์โดส"

"เสียชีวิตจากโควิด" 125 ราย กว่า 118 ราย ไม่ได้ฉีด "บูสเตอร์โดส"

ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ป่วยรายใหม่ 18,892 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 125 ราย กว่า 117 รายเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ขณะเดียวกัน กว่า 118 ราย ไม่ได้ฉีดวัคซีน "บูสเตอร์โดส" อัตราครองเตียง ระดับ 2-3 อยู่ที่ 26.7%

วันนี้ (16 เม.ย. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ป่วยรายใหม่ 18,892 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อจากในประเทศ 18,799 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 82 ราย เรือนจำ 11 ราย ป่วยยืนยันสะสม 4,012,184 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 125 ราย เสียชีวิตสะสม 26,754 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 221,452 ราย อาการหนัก 2,062 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 867 ราย 

 

"เสียชีวิตจากโควิด" 125 ราย กว่า 118 ราย ไม่ได้ฉีด "บูสเตอร์โดส"

 

เสียชีวิต 118 ราย ไม่ได้ฉีด บูสเตอร์โดส

 

ภาพรวม "สถานการณ์โควิด-19" ในประเทศ ผู้ติดเชื้อ ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตพบว่า ผู้ติดเชื้อรายวันเฉลี่ย 14 วัน ระหว่างวันที่ 3-16 เม.ย. 65 อยู่ที่ 23,388 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบจาก 1,838 ราย ในวันที่ 3 เม.ย. ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,062 ราย ในวันที่ 16 เม.ย.

 

ใส่ท่อช่วยหายใจ จาก 752 ราย ขึ้นมาอยู่ที่ 867 ราย ผู้เสียชีวิตในวันที่ 3 เม.ย. 97 ราย เสียชีวิตล่าสุด 16 เม.ย. 125 ราย ในจำนวนนี้ 117 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 และกว่า 118 ราย ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน "บูสเตอร์โดส"

 

"เสียชีวิตจากโควิด" 125 ราย กว่า 118 ราย ไม่ได้ฉีด "บูสเตอร์โดส"

เสียชีวิต 94% เป็นสูงวัย โรคเรื้อรัง

 

ผู้ป่วยโรค โควิด-19 ของไทย จำนวน 125 ราย เป็นชาย 25 ราย หญิง 50 ราย ชาวไทย 122 ราย เยอรมัน 1 ราย กัมพูชา 1 ราย ฟินแลนด์ 1 ราย ค่ากลางอายุอยู่ที่ 76 ปี (1-102 ปี) ค่ากลางวันที่เสียชีวิต 7 วัน (0-35 วัน) พบเชื้อวันที่เสียชีวิต 5 ราย 

 

ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไปกว่า 97 ราย (78%) และ โรคเรื้อรัง 20 ราย (16%) รวมทั้งสองกลุ่ม 94% เมื่อดูปัจจัยเสี่ยงพบว่า เป็นกลุ่มติดเตียงกว่า 14 ราย รวมถึงมีการติดเชื้อในครอบครัวกว่า 36 ราย 

 

"เสียชีวิตจากโควิด" 125 ราย กว่า 118 ราย ไม่ได้ฉีด "บูสเตอร์โดส"

 

ครองเตียงระดับ 2-3 : 26.7%

 

จำนวนผู้ป่วย โควิด-19 ปอดอักเสบ กำลังรักษาในโรงพยาบาล ภาพรวมทั่วประเทศ อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ 26.7% โดย 10 อันดับแรก ได้แก่ 

 • กทม. ปอดอักเสบ 204 ราย ครองเตียง 32,00%
 • สมุทรปราการ ปอดอักเสบ 101 ราย ครองเตียง 35.90%
 • นครราชสีมา ปอดอักเสบ 78 ราย ครองเตียง 28.60%
 • ชลบุรี ปอดอักเสบ 73 ราย ครองเตียง 32.70%
 • บุรีรัมย์ ปอดอักเสบ 70 ราย ครองเตียง 34.20%
 • กาญจนบุรี ปอดอักเสบ 66 ราย ครองเตียง 45.10%
 • สุพรรณบุรี  ปอดอักเสบ 64 ราย ครองเตียง 32.40%
 • นครศรีธรรมราช ปอดอักเสบ 55 ราย ครองเตียง 17.10%
 • นนทบุรี  ปอดอักเสบ 54 ราย ครองเตียง 40.60% 
 • ประจวบคีรีขันธ์ ปอดอักเสบ 47 ราย ครองเตียง 34.60%

 

"เสียชีวิตจากโควิด" 125 ราย กว่า 118 ราย ไม่ได้ฉีด "บูสเตอร์โดส"

ไทยฉีดวัคซีนเข็ม 3 สะสม 24.97 ล้านโดส

 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 15 เม.ย. 2565) รวม 131,652,372 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,002,319 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 50,670,905 ราย
 • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 24,979,148 ราย

 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 15 เมษายน 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 21,007 โดส

 • เข็มที่ 1 : 3,938 ราย
 • เข็มที่ 2 : 2,920 ราย
 • เข็มที่ 3 : 14,149 ราย

 

"เสียชีวิตจากโควิด" 125 ราย กว่า 118 ราย ไม่ได้ฉีด "บูสเตอร์โดส"

 

สูงวัยฉีดเข็ม 3 สะสม 39.4%

 

ผลการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" ในกลุ่มเป้าหมายหลัก ดังนี้ 

กลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,704,543 ราย 

 • ฉีดเข็ม 1 สะสม 84.0%
 • ฉีดเข็ม 2 สะสม 79.6%
 • ฉีดเข็ม 3 สะสม 39.4%

 

กลุ่ม 5-11 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 5,105,082 ราย 

 • ฉีดเข็ม 1 สะสม 49.4%
 • ฉีดเข็ม 2 สะสม 4.0%

 

"เสียชีวิตจากโควิด" 125 ราย กว่า 118 ราย ไม่ได้ฉีด "บูสเตอร์โดส"