ห้องเรียนปลอด "ฝุ่น PM 2.5" แก้ "ปัญหาหมอกควัน" ภาคเหนือ

ห้องเรียนปลอด "ฝุ่น PM 2.5"  แก้ "ปัญหาหมอกควัน" ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สิงห์อาสา จัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่น (PM2.5 Cleanroom) และมอบหน้ากากป้องกัน "ฝุ่น PM 2.5" กว่า 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่ "ภาคเหนือ" แก้ "ปัญหาหมอกควัน"

ปัญหาหมอกควัน ปัญหาที่วนซ้ำกลับมาทุกปีในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชนอย่างหนัก เป้าหมายหลักของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ คือ ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ล่าสุด ได้ลงพื้นที่จัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่น (PM2.5Cleanroom) และมอบหน้ากากป้องกัน ฝุ่นPM 2.5 กว่า 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่ ภาคเหนือ ร่วมกับ สิงห์อาสา ผู้ให้ทุนสนับสนุน รวมทั้งศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CCDC: Climate Change Data Center ผู้มอบเครื่องวัดปริมาณฝุ่น “DustBoy” เครือข่ายเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศในการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีห้องเรียนที่ปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนในช่วงสถานการณ์หมอกควัน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กๆ ลดการเกิดอันตรายจากการแพ้ ผิวหนังอักเสบ ผื่นคัน และอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นโรคมะเร็ง โรคปอดอักเสบ โรคหัวใจ ได้

ห้องปลอดฝุ่น หรือ PM2.5 Cleanroom  ถูกพัฒนาโดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุน การแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และศูนย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้แก่คนในพื้นที่ที่ต้องการ ด้วยหลักการ อุด-กั้น-กรอง คือ การอุดรูรั่วของห้องทั้งหมด แล้วกั้นไม่ให้อากาศข้างนอกเข้าไปข้างในได้

 

จากนั้นทำการกรองอากาศข้างในให้สะอาด โดยเทคนิคสำคัญคือการเติมอากาศสะอาดเข้าไปในห้องอยู่เสมอ ด้วยพัดลมที่มีเครื่องกรองอากาศผ่านทางท่อ และปิดช่องเปิดขนาดใหญ่ด้วยการติดตั้งมุ้งหรือผ้าม่านกันฝุ่นบริเวลาหน้าต่างหรือบานเกร็ดภายใน เพื่อควบคุมระดับของสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ทั้งเชื้อโรค ฝุ่นละออง ไอสารเคมี ก๊าซ หรือควัน    

 

โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ นอกจากจะช่วยลดการสะสมของสิ่งปนเปื้อนในอวัยวะต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งความเจ็บป่วยแล้ว ยังช่วยลดความร้อน ควบคุมปัญหาเรื่องกลิ่น ความชื้น และคุณภาพอากาศภายในห้องด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้คณะทำงานได้จัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่นให้กับโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อย

 

จึงเดินหน้าต่อจัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่นให้กับโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์อ.เมือง จ.เชียงราย และเริ่มดำเนินแผนการจัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่นในอีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสกาดพัฒนา ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน โรงเรียนบ้ายห้วยปลากั้ง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และโรงเรียนวัดศรีโพธาราม ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ตามลำดับ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งหวังให้เกิดการแก้ไข ปัญหาหมอกควัน อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการนำนวัตกรรมหรืองานวิจัยมาช่วยในการแก้ปัญหาแล้ว ยังเน้นการลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการเพื่อสร้างรากฐานความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อผลักดันการแก้ไข ปัญหาหมอกควัน อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บูรณาการการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพราะการแก้ปัญหาหากเกิดจากใครคนใดคนหนึ่งคงไม่สำเร็จได้เท่ากับการที่ทุกคนนั้นตระหนักกับปัญหาและลงมือแก้ไขเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง