Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ไฟเซอร์ ฟรี ถึงสิ้นเดือน มี.ค. เข็ม 1 2 3 ด้วย

Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ไฟเซอร์ ฟรี ถึงสิ้นเดือน มี.ค. เข็ม 1 2 3 ด้วย

โรงพยาบาลศิริราช เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" (Pfizer) สำหรับผู้อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถมาขอรับการฉีดวัคซีน (ฝาสีม่วง) เข็มที่ 1 2 3 หรือ 4 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลศิริราช เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" (Pfizer) สำหรับผู้อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถมาขอรับการฉีดวัคซีน (ฝาสีม่วง) เข็มที่ 1 2 3 หรือ 4 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ต้องจองมาล่วงหน้า

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" วัคซีน Pfizer-AstraZeneca ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" จำเป็นแค่ไหน ฉีดพร้อม "วัคซีนโควิด-19" ได้หรือไม่

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ" ปรับระยะห่างฉีดเข็มกระตุ้นสูตรไหนบ้าง เว้นกี่วัน

 

ผู้ที่ต้องการ "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" เข็ม 1 2 3 หรือ 4 กับทางโรงพยาบาลศิริราช สามารถขอรับการบริการได้ที่หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 14.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

 

 

Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" ไฟเซอร์ ฟรี ถึงสิ้นเดือน มี.ค. เข็ม 1 2 3 ด้วย

 

เปิด 4 สูตร "วัคซีนโควิด" เข็ม 4 

 

สูตร 1 : เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม, เข็มที่ 2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม, เข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า, เข็มที่ 4 แอสตร้าเซนเนก้า เว้นระยะห่างระหว่างเข็ม3 กับ 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สูตร 2 : เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม, เข็มที่ 2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม, เข็มที่ 3 ไฟเซอร์, เข็มที่ 4 ไฟเซอร์ เว้นระยะห่างระหว่างเข็ม 3 กับ 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สูตร 3 : เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม, เข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า , เข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า , เข็มที่ 4 ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม 3 กับ 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สูตร 4 : เข็มที่ 1 แอสตร้าเซนเนก้า , เข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า , เข็มที่ 3 ไฟเซอร์ , เข็มที่ 4 ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม 3 กับ 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์