อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

เกาะติดเช็คอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอดพุ่ง 3,335 ราย จับตา นครศรีธรรมราช ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ร้อยเอ็ด นนทบุรี นครราชสีมา ราชบุรี

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 19 มี.ค. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัปเดต 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด 

รายงานวันนี้ ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 19 มีนาคม 2565 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ


อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

19/03/2565 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย นครศรีธรรมราช ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ร้อยเอ็ด นนทบุรี นครราชสีมา ราชบุรี


อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

ฉีดวัคซีนโควิด จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 18 มี.ค. 2565)

รวม 127,068,984 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 18 มีนาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 269,172 โดส

เข็มที่ 1 : 114,591 ราย

เข็มที่ 2 : 27,394 ราย

เข็มที่ 3 : 127,187 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 54,777,644 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 50,084,753 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 22,206,587 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 น.

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 25,804 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,105,538 ราย

หายป่วยแล้ว 898,798 ราย

เสียชีวิตสะสม 2,464 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,328,973 ราย

หายป่วยแล้ว 3,067,292 ราย

เสียชีวิตสะสม 24,126 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 18 มีนาคม 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 127,068,984 โดส

----------------------------

วันที่ 18 มีนาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 114,591 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 27,394 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 127,187 ราย

ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี

 

เป้าหมายปรับ COVID สู่โรคประจำถิ่น

1. เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว มีคุณภาพ อัตราป่วยตายไม่เกินร้อยละ 0.1

2. วัคซีนเข็มกระตุ้น มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60

3. ประชาชนปรับตัวอยู่ร่วมกับโควิด จาก Pandemic สู่ Endemic

ที่มา : ศบค.

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,335 จับตา นครปฐม ร้อยเอ็ด ราชบุรี