สรุป “สงกรานต์ 2565” จัดงานได้ไหม เล่นน้ำ ทำอะไรได้บ้าง

สรุป “สงกรานต์ 2565” จัดงานได้ไหม เล่นน้ำ ทำอะไรได้บ้าง

อัปเดตล่าสุด กิจกรรมรับสงกรานต์ 2565 ศบค. มีมติอนุญาตให้จัดงาน “สงกรานต์ 65” พื้นที่จัดงาน “อนุญาตเล่นน้ำได้” แต่ยังมีเงื่อนไขบางอย่าง เช็คที่นี่!

หลังจากที่วันนี้ (18 มี.ค.65) ที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า โดยสรุปคือ "จัดได้" แต่เน้นเรื่องประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำ แต่หากจัดสันทนาการ ต้องขออนุญาตเพราะมีคนมาร่วมงาน ในส่วนของระหว่างช่วงงานสงกรานต์ อนุญาตให้เล่นน้ำได้ตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ

อย่างไรก็ตาม ในมติของ ศบค. เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ 2565 คนไทยยังไม่สามารถเล่นน้ำได้อย่างเต็มที่ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขปลีกย่อยที่ควรรู้ ดังต่อไปนี้

พื้นที่เล่นน้ำได้ ทำอะไรได้บ้าง

มติล่าสุดของศบค. ระบุว่า พื้นที่จัดงานสงกรานต์ ที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับ สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้

- อนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น
- การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี

สรุป “สงกรานต์ 2565” จัดงานได้ไหม เล่นน้ำ ทำอะไรได้บ้าง

ข้อกำหนดสำคัญในพื้นที่เล่นน้ำได้

- ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด
- กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จัดจุดคัดกรอง และควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน (1 ต่อ 4 ตารางเมตร)
- ผู้ร่วมงานต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตลอดเวลาที่ร่วมงาน

"ห้ามทำ" ในทุกพื้นที่
- ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน

พื้นที่เล่นน้ำ "ไม่ได้" มีที่ไหนบ้าง

พื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุม เช่น ท้องถนน ฯลฯ หมายความว่า ประชาชนจะเล่นน้ำสงกรานต์ รวมถึงประแป้ง และปาร์ตี้โฟม บริเวณท้องถนนสาธารณะไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการควบคุมตามมาตรการโควิด-19

กิจกรรมบันเทิง-สันทนาการ ต้องขออนุญาตหรือไม่

นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า หากจะมีเรื่องบันเทิง สันทนาการ จะต้องมีการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณา

เล่นน้ำรวมถึง "สาดน้ำ" หรือไม่

นพ.ทวีศิลป์ บอกว่า ในกรณี "สาดน้ำ" ระหว่างเล่นน้ำสงกรานต์นั้น ที่ประชุม ศบค.ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ คงเป็นส่วนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะต้องพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ เช่น อาจจะต้องจัดหาน้ำมาอย่างสะอาด อยู่ระยะห่าง ก็เป็นหน้าที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตหรือไม่ ศบค.ให้หลักการกว้างๆ

ข้อแนะนำจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว

สำหรับการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในครอบครัว เช่น รดน้ำดำหัว การรับประทานอาหารร่วมกัน ฯลฯ ศบค.ได้ให้ข้อแนะนำ ดังนี้

- จัดกิจกรรมในที่มีการระบายอากาศได้ดี หรือที่โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ
- สวมหน้ากากตลอดเวลา งดกิจกรรมการสัมผัสใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกัน
- เลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน
- ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครอบตามเกณฑ์ ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน
- ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรม

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์