"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อ 1,117 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อ  1,117 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย

สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี โดยยอดติดเชื้อ "โควิดวันนี้" 1,191 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย ยังไม่รวม ATK อี 2,375 ราย

สถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อ "โควิดวันนี้" มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,117 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR)

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 64 ราย สะสม 3,314 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 995 ราย

2. CLUSTER บริษัท เฟิร์สวัสดุวิทยาศาสตร์ (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 15 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 46 ราย

4. บุคลากรทางการแพทย์ 21 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 7 ราย ดังนี้

5.1 กรุงเทพมหานคร 3 ราย

5.2 จังหวัดศรีสะเกษ 2 ราย

5.3 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย

5.4 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

6.1 ในครอบครัว 261 ราย

6.2 จากสถานที่ทำงาน 61 ราย

6.3 บุคคลใกล้ชิด 59 ราย

6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 3 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 37 ราย

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 555 ราย

วันที่ 14 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 879,958 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 3,461 คน (อัตราป่วย 393.31 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 2 ราย (0.23 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.23 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 6 ราย (0.68 ต่อแสนประชากร)

"โควิดวันนี้" ชลบุรี ยอดติดเชื้อ  1,117 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,896,120 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 5,325 คน (อัตราป่วย 280.84 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 15 ราย (0.79 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (0.26 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 6 ราย (0.32 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 114,131 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 318,822 คน รวม 432,953 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 6,729 คน (อัตราป่วย 1,554.21 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 28 ราย (6.47 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (1.15 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 33 ราย (7.62 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 4 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 49 ปี, รายที่สองอายุ 68 ปี, รายที่สามอายุ 80 ปี, รายที่สี่อายุ 86 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ (รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2564,

รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564, รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2564 และรายที่สี่ไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี ร้านอาหารจำหน่ายสแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี