หน้าร้อนระวัง "น้ำแข็ง-น้ำดื่ม" ต้องสะอาด ลดเสี่ยง "ปนเปื้อนเชื้อโรค"

หน้าร้อนระวัง "น้ำแข็ง-น้ำดื่ม" ต้องสะอาด ลดเสี่ยง "ปนเปื้อนเชื้อโรค"

"กรมอนามัย" กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนให้ระวังการบริโภค "น้ำแข็ง" "น้ำดื่ม" ใน "หน้าร้อน" เน้นสะอาดปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคอาหารและน้ำเป็นสื่อ

วันนี้ (13 มี.ค. 65) นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดี กรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วง "หน้าร้อน" น้ำแข็ง น้ำดื่ม อาจเสี่ยง "ปนเปื้อนเชื้อโรค" ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารตามมาได้ ผู้บริโภคจึงควรใส่ใจในเรื่องความสะอาดปลอดภัยเป็นหลัก เนื่องจากอุณหภูมิสูงพอเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเลือก "น้ำแข็ง" "น้ำดื่ม"  จากแหล่งผลิตที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน GMP เมื่อน้ำแข็งละลายจะต้องใสไม่มีตะกอนขาวขุ่น ๆ อยู่ก้นแก้ว สถานที่เก็บรักษาเพื่อจำหน่ายต้องสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกใกล้ ๆ วางสูงกว่าพื้นหรือทางเดินอย่างน้อย 60 เซนติเมตร

 

หน้าร้อนระวัง "น้ำแข็ง-น้ำดื่ม" ต้องสะอาด ลดเสี่ยง "ปนเปื้อนเชื้อโรค"

ทั้งนี้ ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำแข็งต้องสะอาด ไม่ฉีกขาด แตกร้าว สำหรับน้ำแข็งที่แบ่งบรรจุเพื่อจำหน่าย หรือร้านอาหาร แผงลอย ที่ใช้ "น้ำแข็ง" ต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ไม่มีสนิม มีฝาปิด  สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ไม่ควรวางอยู่บนพื้น ทางเท้า หรือใกล้ถังขยะ ตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ภาชนะที่ใช้ตักต้องมีด้ามจับ ไม่ใช้มือหยิบจับน้ำแข็งโดยตรง และที่สำคัญห้ามนำอาหาร หรือเครื่องดื่มมาแช่ในน้ำแข็งที่ใช้บริโภคโดยเด็ดขาด

 

“สำหรับน้ำดื่ม หากเป็นน้ำดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท โดยเฉพาะขนาดถัง 20 ลิตร ภาชนะต้องสะอาด ไม่มีคราบสกปรกทั้งภายในและภายนอก พลาสติกปิดรอบฝาปิดต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ฉีกขาด ชื่อผู้ผลิตบนถังต้องตรงกับผู้ผลิตรายนั้น เมื่อนำมาถ่ายเทใส่ภาชนะสำหรับดื่ม เช่น ขวด ถัง ต้องล้างภาชนะให้สะอาดก่อนทุกครั้ง และต้องระวังเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลในขณะถ่ายเทน้ำดื่มด้วย"

"เช่น ไม่ใช้มือสัมผัสน้ำ ให้ใช้กรวยที่สะอาด รองน้ำใส่ภาชนะ หรืออาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยแบ่งน้ำ เช่น ที่สูบมือ หรือที่วางถัง 20 ลิตร แบบโยกรินได้ ส่วนการเก็บ  ต้องไม่ให้โดนแสงแดด วางสูงจากพื้น 15 เซนติเมตร ไม่ควรวางปะปนกับภาชนะบรรจุสารเคมี ยาฆ่าแมลง    อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนภาชนะ หรือในน้ำดื่มได้” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

หน้าร้อนระวัง "น้ำแข็ง-น้ำดื่ม" ต้องสะอาด ลดเสี่ยง "ปนเปื้อนเชื้อโรค"