My B+ คู่หูดูแลสุขภาพ เชื่อมแพทย์-ผู้ป่วย real-time

My B+ คู่หูดูแลสุขภาพ เชื่อมแพทย์-ผู้ป่วย real-time

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของโรงพยาบาลกรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ที่ได้ดูแลสุขภาพของคนไทยและชาวต่างชาติ

ด้วยการมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการทางการแพทย์สู่ความเป็นสากล นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการแพทย์ และการบริการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดี  ความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงการรักษาได้ง่าย อยู่ที่ไหน ช่วงเวลาใดก็สามารถเข้ารับการบริการ ดูแลรักษาจากโรงพยาบาลกรุงเทพได้

  • ดูแลรักษาคนไข้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ปีนี้ รพ.กรุงเทพ ได้ตั้งเป้า “เป็นมากกว่าโรงพยาบาล (More Than Hospital)  ดูแลสุขภาพคุณทุกที่ ทุกเวลา” เพื่อมอบการบริการที่ดีในการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพของทุกช่วงวัย พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว สอดคล้องกับพันธกิจ และการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของสังคมไทย  

My B+ คู่หูดูแลสุขภาพ เชื่อมแพทย์-ผู้ป่วย real-time

พญ.เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพฯ กล่าวว่า รพ.กรุงเทพได้มุ่งมั่นให้การรักษาผู้ป่วยทุกช่วงวัย รวมถึงชาวต่างชาติ ให้ได้รับการบริการ ดูแลรักษาที่ดีที่สุด เพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ยาวนาน

โรงพยาบาลได้มีการพัฒนายกระดับการทำงานอย่างต่อเนื่อง ให้เป็น Healthcare Intelligence  เพื่อนอัจฉริยะที่รู้ใจทุกเรื่องสุขภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบภายในโรงพยาบาล

โดยมีคนไข้เป็นศูนย์กลางในทุกกระบวนการของระบบปฎิบัติการรักษาพยาบาล มีการเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูล 24 ชั่วโมง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสามารถดูแลได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

  • รองรับสังคมสูงวัย ด้วยบริการครบวงจร

พญ.เมธินี กล่าวต่อว่า ขณะนี้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้มีการเตรียมพร้อมในการป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุมาตั้งแต่ 10 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

โดยได้มีการเปิดโรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่พร้อมให้บริการ “Transitional Care”  ซึ่งจะดูแลทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤติ

My B+ คู่หูดูแลสุขภาพ เชื่อมแพทย์-ผู้ป่วย real-time

รพ.กรุงเทพ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เพราะต้องยอมรับว่าเมื่ออายุมากขึ้น กระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อต่างๆ อาจจะไม่ได้มีศักยภาพในการใช้งานได้เฉดเช่นเดิม ดังนั้น การมีแพทย์ผู้ชำนาญการดูแล ฟื้นฟูผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากพญ.เมธินี กล่าว

รพ. ชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ จะมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด และผู้ชำนาญด้านการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ผู้ป่วยและคนใกล้ชิดผู้ป่วยมีความพร้อมและกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพ

นอกจากนั้น รพ.กรุงเทพ ก็มีศูนย์เฉพาะทางในการดูแลคนไข้  ซึ่งจะมีทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลคนไข้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์กระดูกสันหลัง และศูนย์การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม

 

  • “My B+” แอปฯ บริการด้านสุขภาพทุกเรื่อง

“ขณะนี้ทางรพ.ได้มีการจัดทำ แอปพลิเคชัน My B+ (มายบีพลัส) รองรับการใช้งานของผู้มารับบริการได้รับการดูแลรักษา ให้การบริการด้านสุขภาพที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย” พญ.เมธินี กล่าว

โดย My B+ ให้บริการ ตั้งแต่การนัดหมายแพทย์แบบ real-time appointment การปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผ่านระบบ Tele-consultation ดูแลประวัติติดตามผลตรวจสุขภาพและข้อมูลยา ดูผลการตรวจโควิด-19 ภายใน 24 ชั่วโมง และชำระการรักษาออนไลน์

รวมถึงการดูแลสุขภาพอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คน และเป็นการลดการเดินทาง ลดการติดเชื้อมายัง รพ. ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยและต่างชาติ

My B+ คู่หูดูแลสุขภาพ เชื่อมแพทย์-ผู้ป่วย real-time

นอกจากนี้ รพ.กรุงเทพ ได้ร่วมมือกับ รพ.ในเครือ BDMS จัดแพ็กเกจ BDMS Screening ครอบคลุมการตรวจคัดกรอง 3 โรคร้าย ทั้งด้านสมอง มะเร็ง และหัวใจ เพื่อตอกย้ำความตั้งใจในการดูแลสุขภาพของคนไทย สำหรับบุคคลอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในราคา 5,550 บาท

 เพื่อประเมินความเสี่ยง และรู้เท่าทันโรคร้ายต่างๆ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มี.ค.2565 นี้ โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ 1 มี.ค.-31 ส.ค.2565

รวมถึงในเดือนพ.ค.- ก.ค.จะมีการทำโปรโมชั่น หัตถการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ในราคา 250,000 บาท โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาที่ชำนาญการ ช่วยให้สามารถฟื้นตัวได้ไว กลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างมีความสุข

  • ฉีดวัคซีน เปิดอบรมCPR ช่วยคุณภาพชีวิต

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “รพ.กรุงเทพ” เป็นส่วนหนึ่งของ BDMS ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนระดับสากล โดยมีการกำหนดแผนแม่บทเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการดูแลคนไข้ให้ได้รับการดูแลรักษา บริการที่ดี จนได้รับการจัดอันดับเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์

อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รพ.กรุงเทพ ได้ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนวาระแห่งชาติ จัดบริการหน่วยฉีดวัคซีนโควิด นอกสถานพยาบาลและภายในโรงพยาบาล เพื่อบริการฉีดให้แก่ประชาชนชาวไทย และชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพ.ค.2564 - ก.พ.2565 ฉีดวัคซีนให้มากกว่า 300,000 คน

ในปีนี้ จะมีการเปิดบริการวัคซีนทางเลือกสำหรับกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเด็กตามโรงเรียนต่างๆ พร้อมจัดอบรมการสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

การช่วยผู้ป่วยสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ ให้กับชุมชน โรงเรียน สถานีตำรวจ และบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ และประยุกต์ใช้ได้จริง สอดคล้องกับภารกิจของรพ.กรุงเทพ ในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์