อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

เกาะติดเช็คอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอดพุ่ง 3,152 ราย จับตา ชลบุรี ปากน้ำสมุทรปราการ นนทบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 9 มี.ค. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัปเดต 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด 

รายงานวันนี้ ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 9 มีนาคม 2565 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ


อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี
 

09/02/2565 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย ชลบุรี ปากน้ำสมุทรปราการ นนทบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต บุรีรัมย์ และฉะเชิงเทรา 


อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี
 

ฉีดวัคซีนโควิด จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 8 มี.ค. 2565)

รวม 125,199,011 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 8 มีนาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 162,439 โดส

เข็มที่ 1 : 55,280 ราย

เข็มที่ 2 : 18,227 ราย

เข็มที่ 3 : 88,932 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 54,039,149 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 49,896,606 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 21,263,256 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 22,073 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 865,438 ราย

หายป่วยแล้ว 675,356 ราย

เสียชีวิตสะสม 1,740 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,088,873 ราย

หายป่วยแล้ว 2,843,850 ราย

เสียชีวิตสะสม 23,438 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 8 มีนาคม 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 125,199,011 โดส

----------------------------

วันที่ 8 มีนาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 55,280 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 18,227 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 88,932 ราย

ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 449,914,073 ราย

อาการรุนแรง 69,631 ราย

รักษาหายแล้ว 383,874,687 ราย

เสียชีวิต 6,035,921 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 81,012,955 ราย

2. อินเดีย จำนวน 42,975,388 ราย

3. บราซิล จำนวน 29,144,964 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 23,164,872 ราย

5. สหราชอาณาจักร จำนวน 19,307,014 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 33 จำนวน 3,088,873 ราย

ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี


คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ อาการไม่รุนแรง หรือที่เรียกว่ากลุ่มสีเขียว จะไม่นับเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต แต่สามารถเข้ารับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิของแต่ละคน อาทิ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการ และแนะนำให้การดูแลแบบ Home Isolation (HI) หรือ Community Isolation (CI) หรือ Hotel Isolation

ส่วนผู้ป่วยติดโควิด-19 ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเข้าเกณฑ์วิกฤตฉุกเฉินตามเกณฑ์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้กำหนดแนวทางและเกณฑ์ประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินไว้แล้ว คือ กลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองและ สีแดง ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยไม่กำหนดระยะเวลา 72 ชั่วโมงแรก โดยสิทธิที่การปรับปรุงนี้เรียกว่า UCEP Plus ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้ จะเปิดโอกาสให้มีการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินรุนแรงจากโรงพยาบาลหนึ่งไปเข้ารับการรักษาใน ICU ของอีกโรงพยาบาลได้ภายหลัง 72 ชั่วโมงแรกด้วย ซึ่งดีกว่าโรคอื่นๆ ที่เข้าตามนิยามเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต

สำหรับสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต กรณีโรคโควิด 19 มีดังนี้คือ กำหนดให้สถานพยาบาลต้องจัดให้มีการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน เพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาลโดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดูแลรักษา และให้สถานพยาบาลแจ้งต่อกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม หรือกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนหรือจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐทราบโดยเร็ว

ที่มา : รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.พุ่ง 3,152 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี