ตรวจ ATK พบ "ติดโควิด" กินยา "ฟ้าทะลายโจร" ได้กี่เม็ดต่อวันกันแน่?

ตรวจ ATK พบ "ติดโควิด" กินยา "ฟ้าทะลายโจร" ได้กี่เม็ดต่อวันกันแน่?

หากตรวจ ATK แล้วได้ผลบวกหรือ "ติดโควิด" สามารถใช้ยา "ฟ้าทะลายโจร" ได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการป่วย แต่เนื่องจากยาแต่ละยี่ห้อมีสารสำคัญ "แอนโดรกราโฟไลด์" ไม่เท่ากัน แล้วแบบนี้ควรดูปริมาณการใช้อย่างไร และต้องกินวันละกี่เม็ดกันแน่?

ในวันที่ยอดผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" ยังพุ่งสูงต่อเนื่อง หลายคนตรวจ ATK แล้วได้ผลบวก หรือพบว่า "ติดโควิด" ทำให้มีผู้ป่วยโควิดเข้าระบบรักษาทั้งแบบ Home Isolation และ Hospitel จำนวนมาก โดยเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีอาการน้อย เจ็บคอ มีไข้ ให้เริ่มใช้ยา "ฟ้าทะลายโจร" ได้ แต่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าต้องกินกี่เม็ดต่อวันกันแน่?

ล่าสุด.. มีข้อมูลจาก ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha (5 มี.ค. 65) ระบุถึววิธีการกินยาฟ้าทะลายโจรของแต่ละยี่ห้อที่พบในท้องตลาดว่า ควรใช้อย่างไรให้ถูกต้อง กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปมาให้แล้ว ดังนี้

1. ดูปริมาณ "สารแอนโดรกราโฟไลด์" ในยาฟ้าทะลายโจร

อันดับแรกผู้ป่วยโควิดต้องเช็คปริมาณสารสำคัญ "แอนโดรกราโฟไลด์" ในยา "ฟ้าทะลายโจร" ยี่ห้อนั้นๆ เสียก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะมาในรูปของแคปซูล และมีฉลากข้างขวดยาหรือข้างกล่องยา ที่จะระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ว่า มีปริมาณกี่มิลลิกรัม (มล.) ต่อ 1 แคปซูล

 

2. ผู้ป่วยใหญ่ vs ผู้ป่วยเด็ก ใช้ยาแตกต่างกัน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ระบุว่า ผู้ป่วยโควิดสามารถเริ่มกินฟ้าทะลายโจร ได้ตั้งแต่ตรวจพบว่าติดโควิดและมีอาการน้อย หลักการคือต้องดูว่าแต่ละเม็ดมี ‘สารแอนโดรกราโฟไลด์’ กี่ มก. โดยผู้ใหญ่จะเด็กจะต้องการตัวยาในปริมาณที่แตกต่างกัน คือ 

 • ผู้ใหญ่ : ใช้ยาฟ้าทะลายโจร ที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./วัน แบ่งเป็นวันละ 3 เวลา
 • เด็ก : ใช้ยาฟ้าทะลายโจร ที่มีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ 30 มก./วัน แบ่งเป็นวันละ 3 เวลา

ข้อควรระวังในการใช้ยา "ฟ้าทะลายโจร" คือ 

ห้ามกินติดต่อกันเกิน 5 วัน (ใช้เพื่อรักษาเท่านั้น ไม่ใช่กินทุกวัน) อีกทั้งห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์/หญิงที่กําลังให้นมบุตร และควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด

 

3. คำนวณสารสำคัญต่อยา 1 เม็ด ต้องกินกี่เม็ดต่อวัน?

หากคำนวณปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ที่เพียงพอในการรักษาโควิดนั้น จะพบว่ายาแต่ละยี่ห้อ จะต้องกินในจำนวนเม็ดที่ไม่เหมือนกัน โดยเราสรุปเบื้องต้นมาให้ดู ดังนี้ (กรณีผู้ใหญ่ที่ต้องได้สารตัวยา 180 มก./วัน)

 • หากมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก./เม็ด ให้กิน 3 เม็ด x 3 ครั้งต่อวัน
 • หากมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 12 มก./เม็ด ให้กิน 5 เม็ด x 3 ครั้งต่อวัน
 • หากมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 10 มก./เม็ด ให้กิน 6 เม็ด x 3 ครั้งต่อวัน
 • หากมีสารแอนโดรกราโฟไลด์   9 มก./เม็ด ให้กิน 7 เม็ด x 3 ครั้งต่อวัน
 • หากมีสารแอนโดรกราโฟไลด์   8 มก./เม็ด ให้กิน 8 เม็ด x 3 ครั้งต่อวัน
 • หากมีสารแอนโดรกราโฟไลด์   7 มก./เม็ด ให้กิน 9 เม็ด x 3 ครั้งต่อวัน
 • หากมีสารแอนโดรกราโฟไลด์   6 มก./เม็ด ให้กิน 10 เม็ด x 3 ครั้งต่อวัน
 • หากมีสารแอนโดรกราโฟไลด์   5 มก./เม็ด ให้กิน 12 เม็ด x 3 ครั้งต่อวัน
 • หากมีสารแอนโดรกราโฟไลด์   4 มก./เม็ด ให้กิน 15 เม็ด x 3 ครั้งต่อวัน

ตรวจ ATK พบ "ติดโควิด" กินยา "ฟ้าทะลายโจร" ได้กี่เม็ดต่อวันกันแน่?

นอกจากนี้ สามารถเช็ครายละเอียดยาฟ้าทะลายโจรแต่ละยี่ห้อที่พบในท้องตลาด และจำนวน/ปริมาณการกินที่ถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์ ได้ตามชาร์ตข้างล่างนี้

1.1 ชื่อยา ยาบรรเทาอาการเจ็บคอ (สารสกัด)

ผู้ผลิต บ.แซนด์-เอ็ม โกลบอล จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย ไม่ระบุ 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก. 

ขนาดการใช้ยา 3 เม็ด x 3 เวลา

1.2 ชื่อยา แอนดร็อกซิล ตราเคเอ็มพี

ผู้ผลิต บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 450 มก. 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก. 

ขนาดการใช้ยา 3 เม็ด x 3 เวลา

1.3 ชื่อยา ฟ้าทะลายโจรสกัดแคปซูล ตราทิปโก้

ผู้ผลิต บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 450 มก.

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก. 

ขนาดการใช้ยา 3 เม็ด x 3 เวลา

ตรวจ ATK พบ "ติดโควิด" กินยา "ฟ้าทะลายโจร" ได้กี่เม็ดต่อวันกันแน่?

1.4 ชื่อยา ยาแคปซูลสกัดฟ้าทะลายโจร ตราไฟโตฟาร์ม

ผู้ผลิต บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย ไม่ระบุ 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก. 

ขนาดการใช้ยา 3 เม็ด x 3 เวลา

1.5 ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจรสกัด ตราเคเอ็มพี

ผู้ผลิต บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 450 มก.

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก. 

ขนาดการใช้ยา 3 เม็ด x 3 เวลา

1.6 ชื่อยา ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทะลายโจร ขาวละออ

ผู้ผลิต บ.ขาวละออเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย ไม่ระบุ 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก. 

ขนาดการใช้ยา 3 เม็ด x 3 เวลา

1.7 ชื่อยา ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด

ผู้ผลิต บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย ไม่ระบุ 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก. 

ขนาดการใช้ยา 3 เม็ด x 3 เวลา

1.8 ชื่อยา แอนโดร อีเอ็กซ์ ชนิดเม็ด (สารสกัด)

ผู้ผลิต บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย ไม่ระบุ 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก. 

ขนาดการใช้ยา 3 เม็ด x 3 เวลา

1.9 ชื่อยา ยาแอนดร็อกซิล (สารสกัด)

ผู้ผลิต บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 450 มก.

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก. 

ขนาดการใช้ยา 3 เม็ด x 3 เวลา

1.10 ชื่อยา ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด (สารสกัด)

ผู้ผลิต บ.สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย ไม่ระบุ 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก. 

ขนาดการใช้ยา 3 เม็ด x 3 เวลา

1.11 ชื่อยา สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล

ผู้ผลิต บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย ไม่ระบุ 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก. 

ขนาดการใช้ยา 3 เม็ด x 3 เวลา

2.1 ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจร ตรสช่อเขียวมะกอก ชนิดแคปซูล

ผู้ผลิต บ.แซนด์-เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 500 มก. 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 12 มก. 

ขนาดการใช้ยา 5 เม็ด x 3 เวลา

2.2 ชื่อยา ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตราอภัยภูเบศร แก้ไข้

ผู้ผลิต มูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 400 มก.

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 12 มก. 

ขนาดการใช้ยา 5 เม็ด x 3 เวลา

3.1 ชื่อยา ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร

ผู้ผลิต บ.กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 500 มก.

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 10 มก. 

ขนาดการใช้ยา 6 เม็ด x 3 เวลา

3.2 ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจรสกัด ชนิดแคปซูล

ผู้ผลิต บ.ขาวละออเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 378 มก.

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 10 มก. 

ขนาดการใช้ยา 6 เม็ด x 3 เวลา

3.3 ชื่อยา ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทะลายโจร ตราปาริฉัตร

ผู้ผลิต บ.เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย ไม่ระบุ 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 10 มก. 

ขนาดการใช้ยา 6 เม็ด x 3 เวลา

3.4 ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจรสกัดแคปซูล

ผู้ผลิต บ.ขาวละออเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย ไม่ระบุ 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 10 มก. 

ขนาดการใช้ยา 6 เม็ด x 3 เวลา

4.1 ชื่อยา ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 500 มก. ตราทีเอฟดี

ผู้ผลิต บ.ไทยเอฟดี จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 500 มก. 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 9 มก. 

ขนาดการใช้ยา 7 เม็ด x 3 เวลา

4.2 ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล 250 

ผู้ผลิต บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 250 มก. 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 9.3 มก. 

ขนาดการใช้ยา 7 เม็ด x 3 เวลา

4.3 ชื่อยา ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 500 มก. ทีเอฟดี พี-ดับบลิว ยาแผนโบราณ

ผู้ผลิต บ. ไทยเอฟดี จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 500 มก. 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 9 มก. 

ขนาดการใช้ยา 7 เม็ด x 3 เวลา

5.1 ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจร แคปซูล 400 มก.

ผู้ผลิต บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 400 มก. 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 8 มก. 

ขนาดการใช้ยา 8 เม็ด x 3 เวลา

5.2 ชื่อยา ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตราไทรทอง

ผู้ผลิต บ.ซิโนฟาร์ม (ไทย) จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 500 มก. 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 8 มก. 

ขนาดการใช้ยา 8 เม็ด x 3 เวลา

6.1 ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจร แคปซูล 350 มก.

ผู้ผลิต บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 350 มก. 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 7 มก. 

ขนาดการใช้ยา 9 เม็ด x 3 เวลา

6.2 ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจร แคปซูล

ผู้ผลิต บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 350 มก. 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 7 มก. 

ขนาดการใช้ยา 9 เม็ด x 3 เวลา

6.3 ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจร แคปซูล

ผู้ผลิต บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 350 มก. 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 7 มก. 

ขนาดการใช้ยา 9 เม็ด x 3 เวลา

7.1 ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจร ชนิดแคปซูล

ผู้ผลิต บ.อ้วยอันโอสถ จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 350 มก. 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 6 มก. 

ขนาดการใช้ยา 10 เม็ด x 3 เวลา

8.1 ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจรสกัด ชนิดเม็ดเคลือบ ตราดอกว่าน

ผู้ผลิต บ.ขาวละออเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย ไม่ระบุ 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 5 มก. 

ขนาดการใช้ยา 12 เม็ด x 3 เวลา

8.2 ชื่อยา ยาฟาร์แทบ (รพ.ยันฮี) สารสกัดรูปแบบเม็ดเคลือบน้ำตาล

ผู้ผลิต บ.ยาอินไทย จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 250 มก. 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 4.8 มก. 

ขนาดการใช้ยา 12 เม็ด x 3 เวลา

8.3 ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจร แคปซูล ตราเคเอ็มพี

ผู้ผลิต บ.แก้วมังกรเภสัช จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 500 มก.

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 5 มก. 

ขนาดการใช้ยา 12 เม็ด x 3 เวลา

9.1 ชื่อยา ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 400 มก. (ผงหยาบ)

ผู้ผลิต บ.สกายไลน์ เฮลแคร์ จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย ไม่ระบุ 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 4 มก. 

ขนาดการใช้ยา 15 เม็ด x 3 เวลา

9.2 ชื่อยา ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 

ผู้ผลิต บ.ธันยพรสมุนไพร จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 390 มก. 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 4 มก. 

ขนาดการใช้ยา 15 เม็ด x 3 เวลา

9.3 ชื่อยา ยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล 400 มก. (ผงหยาบ)

ผู้ผลิต บ.สกายไลน์ เฮลแคร์ จำกัด

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย ไม่ระบุ 

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 4 มก. 

ขนาดการใช้ยา 15 เม็ด x 3 เวลา

9.4 ชื่อยา ฟ้าทะลายโจรแคปซูล

ผู้ผลิต บ.โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

ปริมาณฟ้าทะลายโจรต่อหน่วย 250 มก.

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 4 มก. 

ขนาดการใช้ยา 15 เม็ด x 3 เวลา