"โควิด-19" โคราช ยังน่าห่วง ป่วยรายใหม่ 745 ราย - แห่ตรวจ ATK ร่วมพันราย

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.นครราชสีมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 745 ราย ประชาชนทยอยเดินทางมาขอรับการตรวจ ATK ร่วม 1 พันราย

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 65 ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 745 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 128 ราย อ.เสิงสาง 60 ราย อ.ปากช่อง 57 ราย อ.หนองบุญมาก 56 ราย อ.บัวใหญ่ 43 ราย อ.พิมาย ป่วย 41 ราย อ.สูงเนิน 37 ราย อยู่ในบริษัทมิสเซย 1 ราย โรงงาน 505 จำนวน 3 ราย โรงงานเอ็มเอ็มไอ 2 ราย โรงงานเอ็นเค 1 ราย โรงงานซีเกต 2 ราย โรงงานโตคูมิ 1 ราย อ.จักราช 31 ราย อ.ปักธงชัย 24 ราย ส่วนหนึ่งอยู่โรงงานแหลมทองโปรตีนฟู้ด 1 รายโรงเรียนสายมิตร 1 ราย อ.ครบุรี 23 ราย อ.ประทาย 14 ราย อ.คง 12 ราย อ.ชุมพวง 10 ราย รวมติดเชื้อสะสม 20,821 ราย รักษาหาย 12,495 ราย รักษาอยู่ 8,281 ราย และเสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย เป็นชายอายุ 85 ปี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง เสียชีวิตสะสม 45 ราย

ส่วนบริเวณใต้ต้นโพธิ์ หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พบประชาชนทยอยเดินทางมาขอรับการตรวจ ATK โดยมีจิตอาสาชมรมเทคนิคการแพทย์โคราชและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา บริการให้ฟรี ภาพรวม 2 วันที่ผ่านมา จากจำนวนประมาณ 1 พันคน พบผู้ป่วย 60 ราย เฉลี่ย 6% ซึ่งเป็นการค้นหาเชิงรุกเพื่อนำผู้ป่วยไปรักษามิให้เกิดการติดเชื้อในครอบครัวหรือกลุ่มที่มีกิจกรรมทางสังคม