อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,779 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,779 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ

เกาะติดเช็คอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 2,779 ราย จับตา ชลบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ ระยอง นนทบุรี สมุทรสาคร ภูเก็ต ราชบุรี และบุรีรัมย์

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 3 มี.ค. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัปเดต 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด 

รายงานวันนี้ ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ
 

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,779 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ03/02/2565 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย ชลบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ ระยอง นนทบุรี สมุทรสาคร ภูเก็ต ราชบุรี และบุรีรัมย์


อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,779 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ
 

ฉีดวัคซีนโควิด จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 2 มี.ค. 2565)

รวม 124,187,243 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 2 มีนาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 150,694 โดส

เข็มที่ 1 : 51,366 ราย

เข็มที่ 2 : 16,964 ราย

เข็มที่ 3 : 82,364 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 53,708,957 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 49,787,015 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 20,691,271 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,779 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,779 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,779 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,779 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ
 

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 น.

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 23,618 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 734,727 ราย

หายป่วยแล้ว 543,184 ราย

เสียชีวิตสะสม 1,372 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,958,162 ราย

หายป่วยแล้ว 2,711,678 ราย

เสียชีวิตสะสม 23,070 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 2 มีนาคม 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 124,187,243 โดส

----------------------------

วันที่ 2 มีนาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 51,366 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 16,964 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 82,364 ราย

ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,779 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 440,641,800 ราย

อาการรุนแรง 75,859 ราย

รักษาหายแล้ว 373,108,573 ราย

เสียชีวิต 5,993,043 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 80,766,725 ราย

2. อินเดีย จำนวน 42,944,761 ราย

3. บราซิล จำนวน 28,842,160 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 22,840,306 ราย

5. สหราชอาณาจักร จำนวน 19,029,321 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 33 จำนวน 2,958,162 ราย

ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,779 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ

รู้ไหม ? ฉีดวัคซีนโควิดลดภาวะลองโควิด

- กลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนและต่อมาติดเชื้อ พบภาวะลองโควิด 5%

- กลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและติดเชื้อ พบภาวะลองโควิด 11%

ที่มา : หมอพร้อม

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,779 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ

แนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชน
หากสงสัยว่าท่านหรือคนใกล้ชิดติดโควิด-19

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,779 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ

มาตรการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผู้ติดเชื้อโควิด

1 สนามสอบ

-เข้มมาตรการป้องกันโควิดขั้นสูงสุด

2 ผู้เข้าสอบ

- ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ตรวจสอบสถานที่สอบที่กำหนด และลงทะเบียนกับสถานที่สอบ

เมื่อทราบว่าตนเองติดเชื้อ ได้ที่ https://student.mytcas.com/

ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565

- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

- ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ

- งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง

- การเดินทางไปสนามสอบควรใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือประสาน

หน่วยสถานที่สอบ หน่วยบริการสาธารณสุข กรณีไม่มีรถส่วนตัว

3 ผู้คุมสอบ

- ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ

เช่น สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง

- ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด

วางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

4 สถานที่สอบ

- ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน

ในการคัดกรองและให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข

เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด

- จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน

แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อ

- เน้นให้มีการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบ ห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร

- จัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

เช่น การจัดการขยะติดเชื้อ และการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,779 จับตา ชลบุรี นครศรีฯ ปากน้ำ