"AWC" ติดอันดับ "ความยั่งยืน" กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ ปี 2020

"AWC" ติดอันดับ "ความยั่งยืน" กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ ปี 2020

AWC "แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น" ติดอันดับบริษัทยั่งยืนจาก “S&P Global” ประจำปี 2022 ในฐานะบริษัทที่มี "ความยั่งยืน" ของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ได้รับการจัดอันดับจาก S&P Global ประจำปี 2022 ในฐานะบริษัทที่มีความยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ (Hotels, Resorts & Cruise Lines) จากรายงาน The Sustainability Yearbook 2022 ที่สะท้อนการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จนได้รับการยอมรับในระดับสากล

 

"วัลลภา ไตรโสรัส" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจาก S&P Global ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ (Hotels, Resorts & Cruise Lines) ที่มีเพียง 6 บริษัท จาก42 บริษัทชั้นนำระดับโลกเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับในหมวดดังกล่าว

 

โดยถือเป็นปีแรกที่บริษัทเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน หรือ Corporate Sustainability Assessment (CSA) ซึ่งถือเป็นเครื่องชี้วัดและสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการประเมินใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม

“การจัดอันดับ S&P Globalดังกล่าวและรวมถึงการได้รับการประกาศให้เข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน(Thailand Sustainability Investment: THSI) ถือเป็นเครื่องสะท้อนว่า AWC ดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นสร้างคุณค่าในระยะยาวร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางรากฐานการดำเนินงานและการทำธุรกิจด้วยความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

 

ทั้งนี้ The Sustainability Yearbook เป็นรายงานการประเมินเรื่อง "ความยั่งยืน" ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย S&PGlobal เพื่อชี้วัดและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยได้เชิญ 15% ของบริษัทชั้นนำในแต่ละอุตสาหกรรมทั่วโลกกว่า 5,300 บริษัทเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนจากการรวบรวมผ่าน Corporate Sustainability Assessment (CSA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

สำหรับ AWC มีความมุ่งมั่นนำความเชี่ยวชาญ และศักยภาพในการพัฒนาโครงการคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน ควบคู่กับการส่งมอบคุณค่าในระยะยาวในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกลไกองค์รวมของการขับเคลื่อนธุรกิจในทุกกระบวนการ ประกอบด้วย Better Planet การพัฒนาระบบพื้นฐานเพื่อลดการใช้พลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ Better People การพัฒนาบุคลากรขององค์กร           

 

รวมไปถึงการสร้างโมเดลกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคมที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ชุมชน และBetter Prosperityการคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน ด้วยการเตรียมพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการร่วมสร้างคุณค่าในระยะยาวเพื่อตอบโจทย์การเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป