รวมสถานที่ "ตรวจโควิด" แบบ "ATK" ฟรี 11 โรงพยาบาลใน "กทม."

รวมสถานที่ "ตรวจโควิด" แบบ "ATK" ฟรี 11 โรงพยาบาลใน "กทม."

รวมรายชื่อ 11 โรงพยาบาลใน "กรุงเทพฯ" ที่เปิดให้บริการ "ตรวจ ATK" เพื่อตรวจหาเชื้อ "โควิด-19" ฟรี พร้อมเงื่อนไขในการให้บริการ

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ได้โควิด-19 จัดบริการตรวจ ATK ฟรีสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กทม. ได้ ในโรงพยาบาล 11 แห่ง สังกัด กทม. ฟรี และจุด "ตรวจหาเชื้อโควิด-19" แบบ Drive Thru จากทีมแพทย์เคลื่อนที่ "รพ.ราชพิพัฒน์" ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ เขตตลิ่งชัน ถึงวันที่ 1 เม.ย. โดยตรวจฟรีเฉพาะกลุ่มเสี่ยงตามที่ สปสช. กําหนด ได้แก่ 

1. ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรคที่ยัง ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 

2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ

3. ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 

4. ผู้ที่ทํางาน 1 ประสานงานในชุมชนทั้ง 4 กลุ่มเสี่ยงที่ประสงค์เข้า ตรวจหาเชื้อแบบ ATK สามารถประเมินความเสี่ยงๆ ด้วยตนเองผ่านระบบ BKK COVID-19 ลงทะเบียน 

จองคิวล่วงหน้าได้ที่สายด่วนศูนย์ BFC ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่

1. รพ. กลาง

2. รพ. ตากสิน

3. รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ 

4. รพ. หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ

5. รพ. เวชการุณย์รัศม์ 

6. รพ. ลาดกระบัง 

7. รพ. ราชพิพัฒน์

8. รพ. สิรินธร 

9. รพ. ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 

10. รพ. คลองสามวา 

11. รพ. บางนา กรุงเทพมหานคร

------------------------------------------------

อ้างอิง: กรุงเทพมหานคร