สธ.ยันโควิด19 อยู่ "HI-ฮอสปิเทล" เข้าข่าย "ผู้ป่วยใน" มีสิทธิรับชดเชยประกัน

สธ.ยันโควิด19 อยู่ "HI-ฮอสปิเทล" เข้าข่าย "ผู้ป่วยใน" มีสิทธิรับชดเชยประกัน

สธ.ระบุติดโควิด19 ดูแลอยู่บ้าน-ฮอสปิเทล เข้าข่ายรักษาเป็นผู้ป่วยในรพ. มีสิทธิรับค่าชดเชยตามกรมธรรม์ เตรียมทำหนังสือถึงคปภ.ภายในสัปดาห์นี้ หลังพบบริษัทประกันใช้เกณฑ์ส่งต่อผู้ป่วยHI มาเป็นข้ออ้างไม่จ่าย   

    เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในการแถลงสถานการณ์โควิด19 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) ตอบคำถามประเด็นระบบประกันยังใช้ในรพ.เอกชนได้หรือไม่ว่า ระบบประกันภาคเอกชนที่ประชาชนซื้อเอง เป็นไปตามกรมธรรม์ที่ซื้อไว้ว่าครอบคลุมป่วยในนอกหรือไม่  ทั้งนี้ หลังจากรับทราบปัญหากรณีบริษัทประกันบางแห่ง ตีความใช้ประเด็นเงื่อนไขการส่งต่อผู้ติดเชื้อจากการดูแลตนเองที่บ้าน(Home Isolation :HI)เข้ารพ. มาเป็นข้ออ้างไม่จ่าย กรณีคนพักรักษาตัวที่บ้านหรือฮอสปิเทล ซึ่งกรมการแพทย์ สบส.และกรมควบคุมโรคได้มีการประชุมและดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว กำลังทำหนังสือยืนยันไปยัง

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อยืนยันว่า ผู้ติดโควิด19 เข้ารักษาHI หรือฮอสปิเทล ถือเป็นผู้ป่วยในตามระบบที่สธ.ออกแบบไว้ เพราะฉะนั้น จะมีสิทธิในกรมธรรม์ที่ได้รับการชดเชยหรือการเยียวยาตามกรมธรรม์ที่ซื้อไว้ จะอ้างไว้ไม่เข้ารักษาในรพ.ไม่ได้ เพระ HI ฮอสปิเทล ถือเป็นสถานพยาบาลชั่วคราวตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล

       ผู้สื่อข่าวถามว่าย้ำว่า แสดงว่าผู้ที่ซื้อประกันเอกชนแล้วเข้ารักษาในHI หรือฮอสปิเทลมีสิทธิได้รับการชดเชยกรณีนอนรพ. นพ.ธเรศ กล่าวว่า  เป็นไปตามกรรมธรรม์  ซึ่งหากเจ็บไข้ได้ป่วยสถานพยาบาลจะทำการรับรองว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไร  และจะเป็นผู้เบิกกรณีค่ารักษาพยาบาล ส่วนค่าชดเชยจะเป็นระหว่างกรมธรรม์และผู้เอาประกัน ซึ่ง สธ.ได้ประชุมกัน และลงมติว่า จะทำหนังสือแจ้ง คปภ.ว่า การอยู่ HI  และฮอสปิเทล ถือว่าเป็นการรักษาที่อยู่ในสถานพยาบาล รวมทั้งการรักษาใน CI ด้วย  เนื่องจากระบบได้กำหนดให้เป็นสถานพยาบาลชั่วคราว มีระบบเหมือนสถานพยาบาล มีเครื่องมือวัดออกซิเจน มีแพทย์โทรติดตามอาการ มีอาหารส่ง ออกแบบมาให้คนไข้นอนรักษาเหมือนสถานพยาบาล

     อนึ่ง ก่อนหน้านี้ สมาคมประกันชีวิตไทย แจงข้อปฏิบัติ "เคลมประกันโควิด-19" สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ของบริษัทประกันชีวิต จะปรับการเคลมประกันโควิดใหม่ที่จะจ่ายชดเชยตามเกณฑ์ผู้ป่วยใน แต่ไม่จ่ายชดเชยสำหรับ Home Isolation ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สธ. "ข้อใดข้อหนึ่ง" โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 65 ดังต่อไปนี้

- เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง

- หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง/นาทีในผู้ใหญ่

- Oxygen Saturation น้อยกว่า 94%

- โรคประจำตัวที่ต้องติดตามอาการใกล้ชิด ตามดุลยพินิจของแพทย์

- สำหรับเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง