รร.บ้านห้วยเสียด จ.กระบี่ คว้ารางวัลชนะเลิศ "สวดมนต์" หมู่

รร.บ้านห้วยเสียด จ.กระบี่ คว้ารางวัลชนะเลิศ "สวดมนต์" หมู่

นักเรียนป.6 จากรร.บ้านห้วยเสียด จ.กระบี่ คว้ารางวัลชนะเลิศ "สวดมนต์" ทำนองสรภัญญะ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เนื่องในวัน "วันมาฆบูชา"

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จ.ศรีธรรมราช ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุประปี 2565  โดยองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัตสนธิ์ (นาสน)

 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา การแสดงและการประดิษฐ์งานฝีมือด้านศิลปหัตถกรรมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

รร.บ้านห้วยเสียด จ.กระบี่ คว้ารางวัลชนะเลิศ \"สวดมนต์\" หมู่

 

สำหรับผลการแข่งขันกิจกรรมประเภท สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ทีมนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเสียด จ.กระบี่ คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประเภท วาดภาพระบายสี นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเสียด จ.กระบี่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเกียรติบัตร

 

 

รร.บ้านห้วยเสียด จ.กระบี่ คว้ารางวัลชนะเลิศ \"สวดมนต์\" หมู่