ปลัด สธ.แจงผู้ติดเชื้อโควิด19สูงขึ้นอยู่ในการคาดการณ์

ปลัด สธ.แจงผู้ติดเชื้อโควิด19สูงขึ้นอยู่ในการคาดการณ์

ปลัดสธ.เผยผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่มขึ้นอยู่ในการคาดการณ์ กทม. ปริมณฑล จังหวัดท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตยังคงตัว เตียงรักษามีเพียงพอ ส่วนคลัสเตอร์ต่างๆ ยังพบต่อเนื่อง ย้ำยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2565) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,909 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,827 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 86,473 ราย จำนวนนี้มีอาการหนัก 516 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 105 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตรายงาน 22 ราย อัตราเสียชีวิตอยู่ที่ 0.22% ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นอยู่ในการคาดการณ์ พื้นที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ กทม. ปริมณฑล และจังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ส่วนผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตยังมีแนวโน้มคงตัว ขณะที่เตียงรักษาพยาบาลมีเพียงพอรองรับ ยืนยันว่าไม่มีการปกปิดและตกแต่งตัวเลขผู้ติดเชื้อ เนื่องจากมีการรายงานเข้ามาตามระบบ

สำหรับการติดเชื้อส่วนใหญ่ยังเป็นตลาดและกิจกรรมการรวมกลุ่มคน ที่มีการรับประทานอาหารและดื่มสุรา รวมถึงสถานที่ทำงาน สถานประกอบการ โรงงาน โรงเรียน และค่ายทหาร ทั้งนี้ ยังต้องเน้นมาตรการป้องกันควบคุมโรค ทั้ง VUCA โดยฉีดวัคซีนตามกำหนด ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา สถานประกอบการดำเนินมาตรการ COVID Free Setting

และตรวจ ATK เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ต้องขอย้ำถึงข้อจำกัดของชุดตรวจ ATK เพราะแม้ผลตรวจจะเป็นลบ แต่อาจยังอยู่ในช่วงที่เชื้อไม่มากพอที่จะตรวจเจอ ดังน้ัน แม้จะมีการตรวจ ATK ก่อนเข้างาน ก็ไม่ควรละเลยมาตรการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการถอดหน้ากาก รับประทานและดื่มกันเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงแพร่โรคได้มากขึ้น