มบส.MOU รพ.อู่ทอง เน้นใช้สมุนไพรฟื้นฟูสุขภาพ

มบส.MOU รพ.อู่ทอง เน้นใช้สมุนไพรฟื้นฟูสุขภาพ

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินหน้าทำMOUกับโรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี หนุนการใช้สมุนไพรในการฟื้นฟูสุขภาพและแพทย์ทางเลือก  

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางมบส.ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ(MOU)กับทางโรงพยาบาล(รพ.)อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน และให้การดำเนินงานตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพ โดยมบส.และรพ.อู่ทอง จะร่วมกันทำงานทางด้านการบริการวิชาการ ด้านการจัดการสุขภาพ การพัฒนาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรในการฟื้นฟูสุขภาพและแพทย์ทางเลือก อีกทั้งจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้  ความเข้าใจ และความช่วยเหลือด้านวิชาการของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน

ผศ.ดร.ลินดา  กล่าวต่อว่า นอกจากนี้จะมีความร่วมมือทางด้านกิจกรรม โดยทางรพ.อู่ทอง จะช่วยพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยด้วยสมุนไพรและแพทย์ทางเลือกให้เป็นไปตามมาตรฐาน ประสานความร่วมมือทางด้านการบริการและด้านวิชาการ และสนับสนุนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน

 

ขณะที่มบส. จะพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ พัฒนาการวิจัย นวัตกรรมด้านสมุนไพรและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ พัฒนาการวิจัยสมุนไพรท้องถิ่น ดำเนินงานวิจัย การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานสมุนไพร และสนับสนุนด้านการตรวจวิเคราะห์สมุนไพรในห้องปฏิบัติการให้กับรพ.อู่ทอง และประสานความร่วมมือทางด้านการบริการและทางด้านวิชาการ อย่างไรก็ตาม มบส.และรพ.อู่ทองจะเดินหน้าทำงานร่วมกันได้ทันที

มบส.MOU รพ.อู่ทอง เน้นใช้สมุนไพรฟื้นฟูสุขภาพ

การทำMOUครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม และเป็นเกียรติ ที่มบส.กับรพ.อู่ทอง จะได้ทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์กับทั้งมหาวิทยาลัย รพ. ชุมชนและท้องถิ่น หากให้ มบส.ทำงานโดยลำพังคงไม่ประสบความสำเร็จแน่นอน แม้ มบส.จะรู้ทฤษฎี มีองค์ความรู้ และงานวิจัย แต่มหาวิทยาลัยก็ยังขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงในการเข้าถึงชาวบ้าน ไม่เหมือนรพ.ที่รู้เรื่องชาวบ้านอย่างชัดเจน  ดังนั้นการขับเคลื่อนและรวมพลังกันก็จะทำให้งานเข้มแข็ง จริงจังและชัดเจนมากขึ้นผศ.ดร.ลินดา  กล่าว

 

ด้านพญ.สมพิศ จำปาเงิน ผอ.รพ.อู่ทอง กล่าวว่า เป็นการดีที่รพ.อู่ทองและ มบส. จะได้ร่วมมือกัน เพราะต่างก็ทำงานร่วมกับทางจังหวัดสุพรรณบุรี ในเรื่องของสมุนไพร ซึ่งเดิม รพ.อู่ทองมีการผลิตยาสมุนไพรที่ใช้เองในส่วนราชการ แต่ไม่สามารถกระจายตามท้องตลาดได้

เนื่องจากมีข้อจำกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เพราะเป็นหน่วยงานราชการ แต่ยังอยากคงศาสตร์ของแผนไทย และความเป็นยาสมุนไพร ปัจจุบันมีการผลิตยา 115 รายการเป็นยาในบัญชียาแห่งชาติ 64 รายการ ซึ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษา อย่างไรก็ตามการดูแลผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นความร่วมมือกันนี้ก็จะช่วยประชาชนทั้งใน อ.อู่ทองและใกล้เคียงได้มากขึ้นด้วย