ท่องเที่ยว "New Normal" ด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า ลดโลกร้อน

ท่องเที่ยว "New Normal" ด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า ลดโลกร้อน

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดมุมมอง การท่องเที่ยว "คาร์บอนต่ำ" ตอบโจทย์ยุค "New normal" หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า

กระทรวงสาธารณสุขประกาศ เมื่อวานนี้ (27 ม.ค.) ว่าภายใน 1 ปี โควิด-19 จะเป็นโรคประจำถิ่นและผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ตามระบบห่วงโซ่อุปทาน คนไทยเองเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโรคระบาดนี้ด้วยความระมัดระวัง จากที่เคยถูกจำกัดพื้นที่ จำกัดการเดินทาง จึงเริ่มหันกลับมาเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอีกครั้ง

 

พฤติกรรมในการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไป นักวิชาการได้ทำการวิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังสถานการณ์ โควิด-19 พบว่า คนไทยจะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ นิยมการเดินทางด้วยรถส่วนตัว เลือกไปในสถานที่ Unseen ผู้คนไม่พลุกพล่าน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ "ยุวรี โชคสวนทรัพย์"  เปิดเผยว่า การท่องเที่ยว ตอบโจทย์ยุค New normal หลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ จะเป็นส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้ จึงจัดทำโครงการบริการวิชาการ เปิดมุมมองใหม่ไปกับสกูตเตอร์ ตอนหลงรักบางกอก บอกรักเจริญกรุง  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีปกติใหม่และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism-RT) ในรูปแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้า

นอกจากจะลดมลภาวะ ยังสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง เชื่อมโยงกับการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแก่สังคม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นพหุวัฒนธรรมในย่านเจริญกรุง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ และเขตพระนคร ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

 

จุดหมายปลายทางท่องเที่ยว คือการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย อันประกอบด้วยชุมชนนานาชาติ ร้านอาหารพื้นถิ่น และความเป็น‘แห่งแรก’ในเมืองไทย อาทิ ถนนสายแรก เส้นทางรถรางสายแรก โรงแรมแห่งแรก ประกอบกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา กำหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตั้งแต่ท่าเรือสาทรสู่คลองโอ่งอ่าง ซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ

 

รวมถึงการรับประทานอาหารสไตล์อินเดีย-ปากีสถาน เพื่อสะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมในย่านเจริญกรุง การเยี่ยมชมสถานที่ ถ่ายภาพอาคารตึกเก่า วิถีชีวิตบนถนนเจริญกรุง โดยเชื่อมโยงเข้ากับงานสตรีทอาร์ต แสดงให้เห็นศักยภาพในพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์และแหล่งการค้าที่เคยรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

"สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า" เป็นทางเลือกของการใช้พาหนะเดินทางที่รวดเร็วกว่ารถจักรยาน คล่องตัวกว่ารถจักรยานยนต์ มีความสะอาดกว่าและปล่อยคาร์บอนต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีขนาดกะทัดรัด สะดวกในการจัดเก็บไม่ขวางทางเท้า อีกทั้งยังสามารถเว้นระยะห่าง ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในสถานการณ์เช่นนี้ และเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ทั่วถึงกว่า  มีความเร็วสูงสุดประมาณ 20 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมงวิ่งได้ต่อเนื่องในระยะทางไม่เกิน 25 กิโลเมตร

 

ผู้ร่วมโครงการรายหนึ่งซึ่งเป็นสตรีอายุ 76 ปีกล่าวว่า การเดินทางรูปแบบนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน เรียนรู้ได้ง่าย แม้เพิ่งได้ลองขับขี่เป็นครั้งแรก นอกจากได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ยังได้ลองขี่สกูตเตอร์เป็นครั้งแรกในชีวิต  ประทับใจ อายุ ไม่ถือเป็นอุปสรรคต่อการขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้า

 

ทว่าถนนหนทางในกรุงเทพฯ หลายเส้นทางผิวถนนไม่เรียบ เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนบางสายที่รถหนาแน่นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ให้บริการท่องเที่ยวรูปแบบนี้จำเป็นต้องมีการจัดการและการวางแผนการเดินทางเป็นอย่างดี  เตรียมความพร้อมเพื่อใช้งานของสกูตเตอร์ทุกคัน ติดต่อประสานงานกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละจุดเพื่อจัดหาที่จอดสกูตเตอร์ที่ปลอดภัย การเลือกใช้เส้นทางที่มีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ มีทีมงานที่เพียงพอต่อการดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง

 

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยสกูตเตอร์  Scoot de Urban กล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวโดยสกูตเตอร์เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้มีความทันสมัย รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถเพิ่มคุณค่าของการท่องเที่ยวโดยให้ความรู้ทางวิชาการ ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม  เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน