กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียของคนในครอบครัว

วันนี้ (27 มกราคม 2565) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554-2563 (ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน) พบผู้เสียชีวิต จำนวน 105,244 ราย เป็นคนเดินเท้า 6,739 ราย (ร้อยละ 6.40) และสถานการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554-2563 (ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข) พบผู้บาดเจ็บที่เป็นคนเดินเท้า จำนวน 224,068 ราย เฉลี่ย 41,000 รายต่อปี และรถคู่กรณีของคนเดินเท้าที่ทำให้บาดเจ็บคือ รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 42.26) รถจักรยาน (ร้อยละ 24.53) และรถยนต์ (ร้อยละ 21.84) ตามลำดับ 

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้

กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำการใช้รถใช้ถนนบนทางม้าลาย ดังนี้

1.ผู้ขับขี่ต้องชะลอรถเมื่อเห็นทางม้าลาย และต้องหยุดรถให้คนเดินข้ามไปก่อน  

2.ห้ามจอดรถทับทางม้าลาย โดยต้องจอดห่างในระยะ 3 เมตร  

3.เมื่อจะเดินข้ามถนนให้หยุดยืนรอ มองซ้าย-ขวาจนหมั่นใจ เดินด้านซ้ายของทางม้าลาย และระวังรถที่อาจขับแซงขึ้นมา  

4.สำหรับทางม้าลายที่มีสัญญาณไฟห้ามข้ามถนน สัญลักษณ์  จะเป็นรูปตัวคน “สีแดง” ส่วนสัญลักษณ์ที่ให้ข้ามถนนได้จะเป็นรูปตัวคน “สีเขียว”  

5.บริเวณทางม้าลายข้ามถนนที่มีปุ่มกดสัญญาณไฟ ต้องรอให้สัญลักษณ์รูปตัวคนเป็นสีเขียว จึงสามารถเดินข้ามถนนได้

นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยไม่ขับรถเร็ว ดื่มไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งและทุกที่นั่ง รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย ใส่สายรัดคางให้ถูกต้อง และหากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หากเป็นไปได้ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเอง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายแทรกซ้อนหรือเกิดความพิการได้ ขอให้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ จะเกิดความปลอดภัยกับผู้บาดเจ็บมากขึ้น  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์