"วัคซีนโควิด"ส่งผ่านภูมิคุ้มกันจากนมแม่สู่ลูก ผุด"ส่งนมข้ามจังหวัด"

"วัคซีนโควิด"ส่งผ่านภูมิคุ้มกันจากนมแม่สู่ลูก ผุด"ส่งนมข้ามจังหวัด"

กรมอนามัย จับมือภาคีเครือข่าย MOU “ร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” หนุนแม่มือใหม่ส่งนมข้ามจังหวัด ช่วยลูกไม่พลาดนมแม่ เฟยช่วงโควิด19ลูกได้กินนมแม่ที่ได้รับวัคซีนโควิด จะได้รับภูมิคุ้มกันผ่านน้ำนมด้วย

วันนี้ (27 มกราคม 2565) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” พร้อมด้วย แพทย์หญิงศิริพร  กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย คุณชนิดา  สมานจิตร ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรและการตลาด ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จำกัด   คุณยอดพจน์  วงศ์รักมิตร ประธานที่ปรึกษาบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด คุณธีลฎี พันธุมจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ผู้แทนบบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และคุณกฤษดา  อารัมภวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

       นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุนและปกป้องให้เด็กทุกคนได้กินนมแม่อย่างเต็มที่ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือ กินนมแม่ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น โดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในปี 2568 ทารกร้อยละ 50 จะได้กินนมแม่อย่างเดียวถึง 6 เดือน ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายของทุกประเทศทั่วโลก ดังนั้น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ในครั้งนี้
        จะสนับสนุนให้แม่ที่ทำงานต่างจังหวัดสามารถส่งนมแม่ข้ามจังหวัดได้ โดยไม่มีภาระ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม   สนับสนุนให้แม่ที่ทำงานนอกบ้าน หรือแม่ที่ทำงานต่างจังหวัดที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยังคงสามารถให้ลูกได้กินนมแม่ อย่างต่อเนื่องเท่าที่ต้องการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากเป็นการส่งต่อภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติให้ลูกน้อยแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะนมแม่สามารถผลิตได้เองโดยธรรมชาติ โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกบ้านเพื่อไปหาซื้อ สามารถให้ลูกกินได้ ทุกที่ ทุกเวลา 

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า จากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ พบว่า มีทารกไทยเพียงร้อยละ 34 ได้กินนมแม่ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และมีเพียงร้อยละ 14  ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต รวมทั้งมีทารกเพียงร้อยละ 15  ที่ได้กินนมแม่ต่อเนื่องถึง 2 ปี ดังนั้น จึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนในสังคม ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง สนับสนุนและปกป้องให้เด็กไทยทุกคนได้กินนมแม่ตามสิทธิของเด็ก
        ขณะเดียวกันแม่ที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านยังคงสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูก เนื่องจากมีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด และเหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กเล็กทุกช่วงวัย นมแม่จึงเปรียบเสมือนวัคซีนในการป้องกันโรค ตั้งแต่หยดแรก เพราะในน้ำนมแม่มีภูมิคุ้มกันโรค      ที่ไม่สามารถหาได้จากอาหารอื่น และยังส่งผลดีต่อพัฒนาการทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

 

“ นับตั้งแต่ ปี 2563-2564 ที่เริ่มมีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการให้บริการขนส่งนมแม่ฟรี  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3,690 ราย และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้แม่ที่ต้องทำงานนอกบ้าน ยังคงสามารถเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ได้ จึงได้จัดโครงการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะสิ้นสุดในปี 2567 เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งนม และยังช่วยชะลอการเริ่มเลี้ยงลูกด้วยนมผงได้อีกด้วย ซึ่งในการลงนามในครั้งนี้ ทางมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  ได้จัดทำคำแนะนำขั้นตอนการเก็บนมแช่แข็ง การบรรจุนมเพื่อขนส่ง รวมทั้งบริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ดำเนินงานแจ้งเส้นทางการขนส่ง จุดรับ – ส่งนมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และให้ความอนุเคราะห์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกเส้นทางที่บริษัทให้บริการ ยกเว้นการให้บริการระหว่างประเทศ และบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ที่ช่วยดำเนินงานดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ [email protected]” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ด้าน พญ.ศิริพร  กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่สนับสนุนให้ลูกได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งน้ำนมฟรี  การสนับสนุนให้มีการลาคลอด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 นี้ แม่ที่ฉีดวัคซีนสามารถส่งต่อภูมิคุ้มกันสู่ลูกโดยผ่านน้ำนมได้

       พญ.ศิริพร กล่าวว่า ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 3 เดือนยังทำได้ยากเพราะผู้หญิงยังต้องออกมาทำงานนอกบ้าน ดังนั้นการที่มีเครือข่ายเข้ามาช่วยดำเนินการขนส่งนมฟรี จะช่วยเพิ่มอัตราทารกได้กินนมแม่มากขึ้น ทั้งนี้นมแม่มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด ถือเป็นวัคซีนตัวแรกที่ลูกได้รับ โดยเฉพาะในช่วงโควิด19 ลูกได้กินนมแม่ที่ได้รับวัคซีนแล้วก็จะได้รับภูมิคุ้มกันผ่านน้ำนมด้วย ทั้งนี้เด็กที่กินนมแม่จะช่วยเพิ่มความฉลาดทางความคิด (IQ) ขึ้นเกือบ 3 จุด เทียบกับเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ และจะช่วยเพิ่มทักษะสมอง คิด ตัดสินใจมากขึ้นด้วย สำหรับคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่นั้นขอให้รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่โปรตีน คาร์โบร์ไฮเดรต  วิตามิน น้ำ เกลือ แรก โฟลิกแอซิส ธาตุเหล็ก และเพิ่มปริมาณขึ้นจากปกติครึ่งหนึ่งเพื่อให้ร่างกายนำไปสร้างน้ำนม ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องไปกินอาหารเสริมต่างๆ

 

        คุณธีลฎี พันธุมจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้แทนบบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด กล่าวว่า  บริษัทแอร์เอเชีย มีความยินดีอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการที่ดีให้เด็กไทยได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน   เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในปี 2568  ของกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก

     คุณชนิดา  สมานจิตร ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรและการตลาด ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จำกัด                        กล่าวว่า บริษัทขนส่งจำกัด มีความยินดีที่มีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของแม่และลูก โดยที่ผ่านมาบริษัทได้สนับสนุนการขนส่งนมแม่กว่า 20,000 ครั้ง ซึ่งมีมูลค่ากว่า 4.5 ล้านบาท เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และเชื่อมความรักความสัมพันธ์กับแม่และลูก

ทางด้าน คุณยอดพจน์  วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า กว่า 35 ปีของนครชัยแอร์             ที่มีสาขากว่า 82 แห่ง เราสามารถนำจุดแข็งนี้นำส่งนมแม่ไปยังลูกที่อยู่ต่างจังหวัด โดยบริษัทสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2562                ขอบคุณที่ทำให้นครชัยแอร์มีส่วนร่วมที่ดีต่อสังคม

       คุณกฤษดา  อารัมภวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท เอเวอรี่เดย์             ด๊อกเตอร์ มีพันธกิจที่จะนำนวัตกรรมด้านดิจิดอลเพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น โดยการสนับสนุนระบบดูแล Eco system             ของ [email protected] ผ่าน @anamaimilk โดยการนำความรู้ความสมารถสนับสนุนให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานตามที่ต้องการ

สำหรับการเข้าร่วมโครงการส่งนมแม่ฟรี สามารถสมัครตามขั้นตอนดังนี้ 1. สมัครได้ที่ไลน์ @anamaimilk  2. กรอกข้อมูลในช่องลงทะเบียน 3.สร้างใบปะหน้า 4. ศึกษาวิธีแพคนม 5. นำใบปะหน้าส่วนผู้รับปิดไว้ที่กล่องนมและทำการสแกนเมื่อส่งที่เค้าเตอร์ และ 6. รับนมที่จุดรับปลายทางที่กำหนดของแต่ละหน่วยงาน.