โอกาส“สมุนไพร"ตระกูล ก คุณภาพต้องได้มาตรฐานสากล

โอกาส“สมุนไพร"ตระกูล ก คุณภาพต้องได้มาตรฐานสากล

พืชสมุนไพร "กัญชา กัญชง กระท่อม” ไม่ถือว่าเป็นสารเสพติดอีกต่อไป เมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ปลดล็อกกัญชาพ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อย่างสิ้นเชิง แถมยังเปิดช่องให้ชาวบ้านสามารถปลูกได้ แต่ต้องจดแจ้ง

วานนี้ (26 ม.ค.) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข "สาธิต ปิตุเตชะ"ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการทดสอบสารสำคัญในพืชสมุนไพร (กัญชา กัญชง กระท่อม)  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ที่ใช้ในทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือเรื่อง“พัฒนาและควบคุมคุณภาพสาระสำคัญพืชสมุนไพรกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์”

เนื่องจากในกัญชาจะมีสาร THC (Tetrahydrocannabinol)และCBD (Cannabidiol) ซึ่งสารเหล่านี้สามารถนำไปใช้รักษาโรคทางการแพทย์ หรือนำไปเป็นส่วนประกอบ สารสกัดในผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ได้  

ทว่า สารTHC ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ดังนั้น เมื่อนำไปใช้ต้องมีการตรวจวิเคราะห์ ตั้งแต่กระบวนการปลูก วิเคราะห์ดิน น้ำ ปริมาณสารเคมีต่างๆ การเก็บเกี่ยว ต้องเก็บเกี่ยวช่วงไหนที่สามารถให้สารสำคัญได้มาก และตรวจเพื่อการส่งออก แต่ละกลุ่มประเทศ ภูมิภาค มีมาตรฐานและกฎหมายในการนำเข้าแตกต่างกัน

โดยอย.ให้ใช้ได้ในส่วนลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ราก ซึ่งไม่สามารถใช้ตาเปล่าดูได้มีว่าปริมาณ THC ของแต่ละสายพันธุ์ของกัญชา จะเป็นตามกฎหมายหรือไม่ จึงมีความจำเป็นต้องส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำการตรวจสอบไม่ให้เกิดการนำไปใช้แล้วส่งผลเสียต่อผู้บริโภค เพราะกัญชายังคงมีทั้งคุณและโทษ หากใช้อย่างผิดวิธี

 

  • “สมุนไพร”โอกาสในวิกฤตของไทย

สำหรับ "เซ็นทรัลแล็บไทย" ถือเป็นหน่วยงานภายใต้ของภาครัฐ ที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมขับเคลื่อนสมุนไพรไทย ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่จะมีโอกาสเติบโต แต่สิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ คือมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพราะมาตรฐาน คือ หัวใจสำคัญ

“เซ็นทรัลแล็บไทย" มีความคล่องตัว และมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐาน และมีเทคนิคเพื่อสนับสนุนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ยา และสมุนไพร ซึ่งสธ.มีแนวทางชัดเจนในการสนับสนุนให้สมุนไพรไทยได้รับการยอมรับทั่วโลก ในสถานการณ์โควิด ถือเป็นโอกาสในวิกฤตที่ทำให้สมุนไพรของเรา อย่าง ฟ้าทะลายโจร เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสมุนไพรไทยที่รักษาอาการปอดอักเสบ และรักษาดูแลผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อยได้  

โอกาส“สมุนไพร"ตระกูล ก คุณภาพต้องได้มาตรฐานสากล

"สมุนไพรไทยมีหลายตัวที่จะเป็นอาหาร เครื่องสำอาง ยา ที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น เซ็นทรัลแล็บไทยจะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบมาตรฐานสากล และส่งเสริมในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ”สาธิต กล่าว

 

  • “ฟ้าทะลายโจร” พืชยอดนิยมส่งตรวจ

พืชตระกูล ก. “กัญชา กัญชง กระท่อม” กลายเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ผลิตสินค้า ภาคธุรกิจ และเกษตรกร มากขึ้น แต่การจะปลูก หรือนำมาสกัดใช้ในผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ ยังต้องมีการควบคุมความปลอดภัย ตั้งแต่ปลูก ผลิต และแปรรูปและจำหน่าย

“เซ็นทรัลแล็บไทย” หรือ “บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด” หนึ่งในผู้นำแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆของ ASEAN และได้รับการยอมรับทั่วโลก ด้วยห้องปฏิบัติการมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 เป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของท่าน ผ่านวิธีการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ

โดยพืชสมุนไพรที่มีการส่งมาตรวจคุณภาพมากในช่วงที่ผ่านมา จะเป็นพืชสมุนไพรที่เกี่ยวกับการรักษาโรคโควิด-19 เป็นหลัก ฟ้าทะลายโจร กระชาย และเมื่อมีการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดโดยสิ้นเชิง ก็มีหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ ได้มีการนำพืชกัญชามาส่งตรวจมากขึ้น

  • ตรวจมาตรฐานต้นน้ำถึงปลายน้ำ

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่ามาตรฐาน เป็นหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง กัญชา เพราะกัญชา กัญชง จะต้องมีการควบคุมทุกกระบวนการผลิต ซึ่งบทบาทหน้าที่ของเซ็นทรัลแล็บไทย จะดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

เริ่มจากการปลูก เกษตรกรต้องมั่นใจว่าพื้นที่ปลูก ดิน และ น้ำที่ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้าง ผ่านการรับรอง (GAP) ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญ เพราะหากแปลงสมุนไพรที่ปลูกมีสารพิษปนเปื้อน จะทำให้ผลผลิตนั้นไม่สามารถนำส่งต่อไปผลิตยังโรงงานได้

ขณะที่การผลิต หรือ แปรรูป โดยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชงหรือกัญชา กฎหมายกำหนดให้ต้องมีสารสำคัญ CBD THC เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของท่านที่ผลิตมาแล้วนั้นมีสารสำคัญเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ จะเป็นหน้าที่ของห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการตรวจมาตรฐานโรงงาน (COA/GMP)

ส่วนการนำผลิตภัณฑ์ไปขาย ห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจมาตรฐานสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก ต่างๆที่กฎหมายทั่วโลกกำหนด

การที่จะใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง กระท่อม ต้องได้รับการตรวจให้ได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย ผู้ประกอบการ ขยายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชาในสายพันธุ์ที่ดี มีความจำเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้สาขา ของเซ็นทรัลแล็บไทยที่ให้บริการตรวจกัญชา กัญชง และกระท่อมนั้น จะเริ่มที่สาขากรุงเทพฯ เชียงใหม่ และฉะเชิงเทรา ต่อไปจะเป็นสาขาสงขลา จะเน้นการตรวจสอบกระท่อมเป็นหลัก เพราะได้ความนิยมอย่างมากในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม เซ็นทรัลแล็บไทย มีทั้งหมด 6 สาขาทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น และสมุทรสาคร ซึ่งผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถส่งสารสกัด หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานไปยังเซ็นทรัลแล็บไทย ทั้ง 6 สาขาได้