ศบค. พบ "คลัสเตอร์" บุคลากรการแพทย์ 5 จังหวัด ติดเชื้อรวม 45 ราย

ศบค. พบ "คลัสเตอร์" บุคลากรการแพทย์ 5 จังหวัด ติดเชื้อรวม 45 ราย

ศบค. เผยพบการระบาดคลัสเตอร์โรงงาน สถานประกอบการ ตลาด ต่อเนื่อง "คลัสเตอร์" บุคลากรการแพทย์ โผล่ 5 จังหวัด ติดเชื้อรวม 45 ราย ขณะที่ กทม. พบการระบาดในค่ายมวย บางกอกน้อย 11 ราย ปัจจัยเสี่ยงทานอาหาร ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ไม่มีการคัดกรองและแอลกอฮอล์เจล

วันนี้ (25 ม.ค. 65) ที่ทำเนียบรัฐบาล “พญ.สุมนี วัชรสินธุ์” ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค รายงาน 10 อันดับ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด อันดับ 1 ยังเป็น กทม.เกิน 1,000 ติดต่อกัน 6 วัน ดังนี้

 

อันดับ 1 กทม. 1,260 ราย

อันดับ 2 สมุทรปราการ 556 ราย 

อันดับ 3 นนทบุรี 411 ราย 

อันดับ 4 ภูเก็ต 354 ราย 

อันดับ 5 ชลบุรี 314 ราย 

อันดับ 6 ขอนแก่น 247 ราย 

อันดับ 7 ปทุมธานี 228 ราย 

อันดับ 8 เลย 152 ราย 

อันดับ 9 นครราชสีมา 144 ราย 

อันดับ 10 ศรีสะเกษ และ อุดรธานี 118 ราย (เท่ากันทั้งสองจังหวัด)

 

 

ศบค. พบ "คลัสเตอร์" บุคลากรการแพทย์ 5 จังหวัด ติดเชื้อรวม 45 ราย

 

  • "คลัสเตอร์" โรงงาน สถานประกอบการ พบต่อเนื่อง

 

พญ.สุมนี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการระบาด ยังพบ คลัสเตอร์โรงงาน สถานประกอบการ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี อยุธยา สุโขทัย กาญจนบุรี ต้องเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในโรงงานสถานประกอบการเคร่งครัด COVID Free Setting หากมีการติดเชื้อต้องมีการควบคุมมาตรการแบบ บับเบิ้ล แอนด์ ซีล ถัดมา จะเป็นในคลัสเตอร์พิธีกรรมทางศาสนา งานศพ อุดรธานี ขอนแก่น , งานแต่งที่ น่าน และศรีสะเกษ

  • คลัสเตอร์บุคลากรการแพทย์ 5 จังหวัด 

 

สำหรับคลัสเตอร์ตลาด พบใน ขอนแก่น เชียงใหม่ มุกดาหาร , ร้านอาหาร สถานบันเทิง จันทบุรี ร้อยเอ็ด อุดรธานี , ค่ายทหาร ตำรวจ ในลพบุรี มุกดาหาร และ สถานพยาบาล บุคลากรการแพทย์ ได้แก่

  • กทม. 22 ราย
  • นนทบุรี 7 ราย
  • อุบลราชธานี 6 ราย
  • ชลบุรี 5 ราย
  • สมุทรปราการ 5 ราย

 

ทั้งนี้ การพบการติดเชื้อในสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนหนึ่งมีการลงไปสอบสวนโรคพบว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ จะติดจากครอบครัว ญาติสนิท เพื่อน ดังนั้น ต้องเข้มมาตรการส่วนบุคคลแม้จะอยู่ในครอบครัวยังต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  • คลัสเตอร์ค่ายมวย ติดเชื้อ 11 ราย

 

สถานการณ์ กทม. ที่มีรายงานการติดเชื้ออันดับ 1 มา 10 วัน กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และ ศบค.ชุดเล็ก ลงไปสอบสวน ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และมีการรายงานเป็นระยะ วันที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมา มีการรายงานการติดเชื้อค่ายมวย บางกอกน้อย 11 ราย

 

ปัจจัยเสี่ยงที่พบ คือ รับประทานอาหารร่วมกัน ดื่มน้ำจากแก้วเดียวกัน ใช้อุปกรณ์ซ้อมมวยด้วยกัน เช่น นวม เชือกกระโดด สถานที่ไม่มีจุดตั้งแอลกอฮอล์เจล ไม่มีการคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้ามาซ้อมมวย มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นระยะเวลานานโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย และจากการตรวจสอบ พบว่า ความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมมีน้อย

 

"ดังนั้น ต้องคงมาตรการ COVID Free Setting เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากสนามมวย สถานประกอบการอื่นๆ ก็สามารถดำเนินการตามมาตรการ COVID Free Setting เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการรับวัคซีนครบ สถานประกอบการ องค์กรต่างๆ ยังต้องมีการสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์และปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้แออัด ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมบ่อยๆ ทุก 1-2 ชั่วโมง" 

 

ปัจจัยสำคัญ คือ ผู้ที่อยู่ในหน่วยงาน องค์กร ต้องแยกของใช้ส่วนตัว เพราะจากการพบสาเหตุการติดเชื้อมาจากการรับประทานอาหารร่วมกัน และดื่มน้ำแก้วเดียวกัน จะเป็นสิ่งที่พบและมีการรายงานเป็นระยะ ทำให้ทราบว่าเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ ขอให้ปฏิบัติลดการแพร่กระจายของโลกได้