เปิด Timeline เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 5 ปี ไม่เกิน 12 ปี 

เปิด Timeline เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 5 ปี ไม่เกิน 12 ปี 

ศธ.เปิด Timeline เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 ปี ไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 29 วัน) คาดเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป และเข็มที่ 2 ในวันที่ 26 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี วัคซีนล็อตแรกจะเข้ามาถึงประเทศไทยวันที่ 26 ม.ค.2565 จำนวน 3 ล้านโดส จาก 10 ล้านโดสที่สั่งจองไว้ในเบื้องต้น

สำหรับการฉีดวัคซีนในเด็ก จะเริ่มในวันที่ 31 ม.ค.2565 เนื่องจากต่อให้วัคซีนเข้ามาวันที่ 26 ม.ค. แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ และกระจายวัคซีนไปยัง รพ.ต่างๆ

วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กจะมีขนาด 1 ขวด บรรจุ 1.3 มิลลิลิตร และเมื่อผสมกับน้ำเกลือจะมีขนาด 2.6 มิลลิลิตร ทำให้วัคซีน 1 ขวด สามารถฉีดให้กับเด็กได้ถึง 10 คน คนละ 0.2 มิลลิลิตร และบริษัทพัฒนาให้วัคซีนสามารถเก็บรักษาได้นานหลังผสมน้ำเกลือในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ จากเดิม 4 สัปดาห์

 

 

 

  • เปิด Timeline เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เปิด Timeline เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในเด็กอายุ 5 ปี ไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 29 วัน) คาดเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป และเข็มที่ 2 ในวันที่ 26 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

เปิด Timeline เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 5 ปี ไม่เกิน 12 ปี 

 

  • ย้ำแผนเผชิญเหตุเมื่อโรงเรียนเปิด

สำหรับแผนเผชิญเหตุเมื่อโรงเรียนพบการติดเชื้อ ควรปฏิบัติดังนี้

กรณีพบการติดเชื้อ 1 ห้องเรียน จำนวน 1-2 คน ให้ปิดห้องเรียนนั้น 3 วัน และทำความสะอาด นำผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษา ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้หยุดเรียนและเรียนออนไลน์ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เรียนออนไซด์ต่อไปและต้องสังเกตอาการ ไม่ต้องหยุดเรียนทั้งโรงเรียน

กรณีติดเชื้อมากกว่า 2 คนและมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดห้องเรียนนั้น 3 วัน และทำความสะอาด ไม่ปิดทั้งโรงเรียน งดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกกิจกรรม ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้หยุดเรียนและเรียนออนไลน์ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เรียนออนไซด์ต่อไปและต้องสังเกตอาการ

กรณีพบเด็กติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ ให้จัดศูนย์กักตัวในโรงเรียน การพิจารณาปิดโรงเรียนให้ทำโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด