รพ.ราชวิถีออกประกาศรายงานอาการ "น้องอุ้ม"พยาบาลอุ้มผาง

รพ.ราชวิถีออกประกาศรายงานอาการ "น้องอุ้ม"พยาบาลอุ้มผาง

โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศฉบับที่2 รายงานความคืบหน้าอาการ "น้องอุ้ม" พยาบาลอุ้มผาง หลังมาเข้ารับการรักษาตัว

ประกาศ โรงพยาบาลราชวิถี
เรื่อง รายงานความคืบหน้าอาการ "น้องอุ้ม" พยาบาล รพ.อุ้มผาง
มารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลราชวิถี (ฉบับที่ 2)

รพ.ราชวิถีออกประกาศรายงานอาการ "น้องอุ้ม"พยาบาลอุ้มผาง

ความคืบหน้า อาการผู้ป่วยที่ได้ส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี จากเหตุรถตู้พยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ชนกับรถบรรทุกพ่วงบนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น

อาการในขณะนี้ (วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.) พบว่า ผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อการตรวจโดยการขยับแขนได้ แต่ยังคงไม่รู้สึกตัว อาการสมองบวมคงที่ การหายใจและสัญญาณชีพปกติ แต่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะนี้ได้รับอาหารทางสายยาง โดยแพทย์ผู้ดูแลให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยยังคงต้องสังเกตอาการใกล้ชิดต่อเนื่อง และจะมีการประเมินอาการทางสมองในระยะต่อไป

โรงพยาบาลราชวิถี
วันที่ 19 มกราคม 2565
เวลา 14.00 น.