"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ จนกว่าจะเต็มจำนวน รีบเลย

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ จนกว่าจะเต็มจำนวน รีบเลย

โรงพยาบาลกลาง เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

โรงพยาบาลกลาง เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับบุคคลในกลุ่มประชาชนทั่วไปหรือต่างด้าวที่มีบัตรชมพู

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ Walk in แอสตร้าทุกเข็ม รพ.ปากเกร็ด เช็คเลย

- นนท์ booster เปิด Walk in "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" Pfizer 20-21 ม.ค.นี้

- ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ แจ้งนัด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ใครไม่ได้ SMS มีวิธี เช็คเลย

 

เงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3"

 

  • ผู้ที่ฉีดแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
  • ผู้ที่ฉีดไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • ผู้ที่ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
  • ผู้ที่ฉีดซิโนฟาร์มครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
  • ผู้ที่ฉีด ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
  • ผู้ที่ฉีด ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

 

เปิดลงทะเบียนจองในวันที่ 24 มกราคม 2565 ลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนวัคซีนชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี เวลา 8.00 - 15.00 น.ในวันราชการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) จนกว่าจะครบตามจำนวนวัคซีนที่กำหนดไว้

 

เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประชาชนตัวจริง/บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) และ หลักฐานการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2

 

หมายเหตุ : เป็นการลงทะเบียนจองคิวนัดรับวัคซีน เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันฉีดในใบนัดอีกครั้ง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค 2565

 

\"ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3\" ไฟเซอร์ จนกว่าจะเต็มจำนวน รีบเลย