"อนุทิน"ระบุคกก.ป.ป.ส.คนชี้ขาด “กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด”

"อนุทิน"ระบุคกก.ป.ป.ส.คนชี้ขาด “กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด”

สธ.โยนคกก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯชี้ขาด “กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด” ย้ำชัดยังปลูกเกินจดแจ้งไม่ได้ ส่วนนำไปทำเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือสกัด ต้องมาขออนุญาตจาก อย.เท่านั้น

       เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากัญชาทางการแพทย์ ว่า ในส่วนของพืชกัญชา ก็เป็นไปตามขั้นตอน เมื่อวันที่ 17ม.ค.2565 มีการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ที่มี นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธาน มีการเสนอ (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. ... 5 จะไม่มีคำว่า กัญชา ก็คือ กัญชาจะไม่ใช่ยาเสพติด ซึ่งจะมีการเสนอต่อในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ที่มี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาในวันที่ 19 ม.ค. นี้ จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือ ป.ป.ส. ที่ท่านนายกรัฐมนตรีฯ มอบหมายให้ท่านรองนายกวิษณุ เครืองาม เป็นประธานฯ พิจารณาต่อไป 

     “กัญชา สธ.ก็จะครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่เหลือเป็นเรื่องของคณะกรรมการ ป.ป.ส. หากเห็นชอบยกร่างนี้ รมว.สาธารณสุข ลงนาม ก็จะสอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2564 ซึ่งจะไม่เป็นปัญหาว่า ปลูกได้หรือไม่ได้  โดยเราพยายามทำให้ครบถ้วนตามกฎหมายทุกอย่าง” นายอนุทินกล่าว

   นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ขณะนี้ สำหรับประชาชนอย่าเพิ่งปลูกนอกระเบียบ ยังคงยึดว่า ปลูกภายใต้ความร่วมมือของวิสาหกิจชุมชนเท่านั้น ภายใต้หน่วยงานของรัฐ เช่น รพ. เพื่อรับซื้อผลผลิตที่ยังเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่ คือ ช่อดอกและเมล็ดกัญชา  ส่วนการจะปลูกที่บ้านต้องรอการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ก่อน อย่างไรก็ตาม ไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะไม่ใช่เรื่องแก้ไขปรับปรุงจากสถานการณ์ปัจจุบัน เพียงแต่ทำให้เกิดความสะดวกกับประชาชนมากขึ้น
       จากที่ต้องขออนุญาตปลูกทุกต้น ก็ขอให้เป็นการจดแจ้งให้ใช้กัญชาในครัวเรือน ที่มี อย. หรือ ป.ป.ส. เข้าไปตรวจสอบได้ว่า หากจดแจ้งปลูก 6 ต้น แต่ไปปลูก 20 ต้น แบบนี้ก็ผิด ดังนั้น เป็นแค่ความอำนวยความสะดวกให้มากขึ้น ไม่ได้ลดความควบคุม หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเอาชื่อกัญชามาใช้ผิดประเภท หรือเป็นของอันตราย แต่หากปลูกแล้วนำไปทำเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือสกัด ต้องมาขออนุญาตจาก อย.เท่านั้น