ศบค. เผยเสียชีวิตจากโควิดวันนี้ 100% เป็นผู้สูงอายุ

ศบค. เผยเสียชีวิตจากโควิดวันนี้ 100% เป็นผู้สูงอายุ

ศบค. ไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,397 ราย เสียชีวิต 18 ราย 100% เป็นผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด ผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีนเข็มสาม 13.4% รายงานผลการ "เปิดประเทศ" พบผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ 1-17 ม.ค. 65 สะสม 4,344 ราย

วันนี้ (18 ม.ค. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ​​​​​​ รายงาน  "สถานการณ์โควิด-19" ในประเทศไทย พบว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,397 ราย แบ่งเป็น

 • ติดเชื้อในประเทศ 6,222 ราย
 • ติดเชื้อจากต่างประเทศ 165 ราย
 • ติดเชื้อจากเรือนจำ 10 ราย

ป่วยยืนยันสะสม 2,337,811 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 ราย เสียชีวิตสะสม 21,956 ราย หายป่วยเพิ่ม 6,637 ราย หายป่วยสะสม 2,233,903 ราย รักษาตัวอยู่ 81,952 ราย อาการหนัก 534 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 114 ราย    

 

ศบค. เผยเสียชีวิตจากโควิดวันนี้ 100% เป็นผู้สูงอายุ

 

 • เสียชีวิต 100% เป็นผู้สูงวัย 

 

รายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวน 18 ราย เป็นชาย 7 ราย หญิง 11 ราย เป็นชาวไทย 17 ราย เมียนมา 1 ราย ค่ามัธยฐานของอายุ 78 ปี (70-93 ปี) โดยทั้ง 100% เป็นผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก และครอบครัว 

 

ศบค. เผยเสียชีวิตจากโควิดวันนี้ 100% เป็นผู้สูงอายุ

 • ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 109 ล้านโดส 

 

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 17 ม.ค. 2565) รวม 109,828,653 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 51,834,424 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 47,637,067 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 10,357,162 ราย

 

 • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 17 มกราคม 2565

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 286,508 โดส

เข็มที่ 1 : 25,233 ราย

เข็มที่ 2 : 57,202 ราย

เข็มที่ 3 : 204,073 ราย

 

ศบค. เผยเสียชีวิตจากโควิดวันนี้ 100% เป็นผู้สูงอายุ

 

 • ผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีนเข็มสาม 13.4%

 

จำนวนการได้รับ วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ. 64 - 17 ม.ค. 65 กลุ่ม 608 พบว่า

 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป : ฉีดเข็มแรก 76.2% เข็มสอง 70% เข็มสาม 13.4%

โรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค : ฉีดเข็มแรก 78.2% เข็มสอง 73.6% เข็มสาม 16.4%

สตรีตั้งครรภ์ : ฉีดเข็มแรก 76.2% เข็มสอง 70% เข็มสาม 13.4%

 

ศบค. เผยเสียชีวิตจากโควิดวันนี้ 100% เป็นผู้สูงอายุ

 • เข้าประเทศ ม.ค. ติดเชื้อ สะสม 4,344 ราย

 

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ ตั้งแต่ 1-17 ม.ค. 65 สะสม สะสม 4,344 ราย คิดเป็น 3.43% ของผู้เดินทางเข้าทั้งหมด 126,646 ราย แบ่งเป็น 

 

ระบบ Test & Go  จำนวน 64,134 ราย ติดเชื้อ 2,343 ราย คิดเป็น 3.65% 

ระบบแซนด์บ็อกซ์ จำนวน 43,998 ราย ติดเชื้อ 1,636 ราย คิดเป็น 3.72%

ระบบกักตัว จำนวน 18,514 ราย ติดเชื้อ 365 ราย คิดเป็น 1.97%

 

ศบค. เผยเสียชีวิตจากโควิดวันนี้ 100% เป็นผู้สูงอายุ

 

 • ทั่วโลกติดเชื้อ 1.9 ล้านราย

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

 • ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,981,474 ราย
 • ยอดผู้ติดเชื้อรวม 331,364,198 ราย
 • อาการรุนแรง 96,065 ราย
 • รักษาหายแล้ว 269,037,888 ราย
 • เสียชีวิต 5,563,428 ราย

 

 • อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

 

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 67,631,191 ราย

2. อินเดีย จำนวน 37,602,832 ราย

3. บราซิล จำนวน 23,083,297 ราย

4. สหราชอาณาจักร จำนวน 15,305,410 ราย

5. ฝรั่งเศส จำนวน 14,274,528 ราย

 

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 26 จำนวน 2,337,811 ราย

 

ศบค. เผยเสียชีวิตจากโควิดวันนี้ 100% เป็นผู้สูงอายุ