ไทยเสียชีวิตจากโอมิครอน 2 ราย ติดเชื้อเกือบ 1 หมื่นราย

ไทยเสียชีวิตจากโอมิครอน 2 ราย ติดเชื้อเกือบ 1 หมื่นราย

สธ.เผยไทยพบติดโอมิครอนเกือบ 1 หมื่นราย เสียชีวิต 2 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 86 ปีที่สงขลา-หญิงไทย อายุ 84 ปี อุดรธานี


       เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงสถานการณ์โควิด19  นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า  ตัวเลขสะสมติดโอมิครอนในไทยเกือบหมื่นรายแล้ว แต่ผู้เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งขณะนี้กำลังสุ่มตรวจสายพันธุ์เป็นสัดส่วนไม่ได้ตรวจเฉพาะตัวอย่างจากผู้ติดโควิด19หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเท่านั้น จะทำให้ทราบสถานการณ์โอมิครอนที่แท้จริงในประเทศไทย คาดว่า 1-2 วันจากนี้จะทราบผลชัดเจน

      เมื่อถามถึงกรณีผู้เสียชีวิต 2 รายมาจากไม่ได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 หรือไม่ นพ.ศุภกิจ กล่าวว่า จริงๆวัคซีนถึงได้รับ 2 เข็มก็ช่วยลดความรุนแรงได้ แต่การเกิดปัญหาใครป่วยหนักจนเสียชีวิตมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย ซึ่ง 2 รายนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียง ระบบภูมิต้านทานของร่างกายไม่ค่อยปกติ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมอีโอซี ได้มีการมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปสำรวจว่า ใครที่ติดโอมิครอน ซึ่งปัจจุบันมีเกือบ 1 หมื่นราย โดยเราจะใช้เลขบัตรประชาชนของแต่ละท่าน ส่งให้กรมการแพทญ์ เพื่อติดตามว่า มีกี่ราย อาการน้อย หายดี หรืออาการหนัก เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงของโอมิครอน


ไทยเสียชีวิตจากโอมิครอน 2 ราย ติดเชื้อเกือบ 1 หมื่นราย

    นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 6,929 ราย เสียชีวิต 13 คน  ผู้ป่วยปอดอักเสบที่ยังรักษา 533 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจสะสม  108 ราย โดยผู้เสียชีวิตที่ยืนยันสายพันธุ์เป็นโอมิครอน 2 ราย โดยรายที่ 1 จ.สงขลา เป็นหญิงไทย อายุ 86 ปี  เป็นผู้ป่วยติดเตียงและอัลไซเมอร์ ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม  ประวัติเสี่ยง หลานชายที่เดินทางกลับมาจากภูเก็ตเป็นผู้ป่วยยืนยันโควิดสายพันธุ์โอมิครอน แพร่เชื้อให้แก่คนในครอบครัว 

    โดยวันที่ 6 ม.ค.2565 ผู้ป่วยมรไข้ มีเสมหะ ทราบข่าวลูกสาวตรวจพบโควิด หลานสาวตรวจหาเชื้อด้วยATKผลบวกจึงส่งต่อเข้ารับรักษาที่รพ.หาดใหญ่

   7.ม.ค.2565  ผู้ป่วยเข้ารับรักษาเป็นผู้ป่วยในที่ รพ.หาดใหญ่ แพทย์เก็บตัวอย่าง ส่งตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติการ รพ.หาดใหญ่ ผลพบเชื้อ ผู้ป่วยมีใข้ 38.5C ไอ หายใจลำบาก แพทย์รับไว้ที่แผนก

เอกซเรย์ปอด ผล infltration both lungs, on ETT แพทย์จ่ายยา Dexamethasone 10mg., Remdesivir

     12 ม.ค. ผู้ป่วยเสียชีวิต เวลา 09.20 น. ส่งตัวอย่างตรวจยืนยันสายพันธุ์ที่

ศวก.12 สงขลา ผลพบเชื้อ SAR-COV-2 สายพันธุ์ โอมิครอน

    รายที่ 2 ผู้เสียชีวิต (Omicron) จังหวัดอุดรธานี  เพศหญิง อายุ 84 ปี ภูมิลำเนา อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  โรคประจำตัว : มะเร็งที่ปอดระยะสุดท้าย รักษาแบบประคับประคอง ใส่ออกซิเจน

ประวัติการได้รับวัคซีน : ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีน

ประวัติเสี่ยง : เป็นผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19

วันที่ 9 ม.ค.2565 : ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT -PCR เนื่องจากเป็นผู้สัมผํสเสี่ยงสูง ของลูกชาย

วันที่ 10 ม.ค.2565 : ผลตรวจ พบเชื้อ โรงพยาบาลประสานเพื่อเข้ารับรักษา ผู้ป่วยและญาติปฏิเสธการเข้ารักษาในโรงพยาบาล แพทย์

อนุญาติให้เข้าสู่ระบบ Home Isolation ตามความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติ แพทย์ให้ ยาฟาวิพิราเวียร์ ตามแผนการรักษา และจัดเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายและออกซิเจนปลายนิ้ว โดยออกซิเจนปลายนิ้วอยู่ระหว่าง 86-90% ไม่มีไข้ ซึ่งก่อนติดเชื้อโควิดลูกชายที่ดูแลแจ้งว่าค่ออกซิเจน

ปลายนิ้วก็อยู่ระหว่างช่วงดังกล่าว ผู้ป่วยไม่มีเหนื่อย หายใจไม่หอบ

วันที่ 11-12 ม.ค.2565 : ออกซิเจนปลายนิ้วอยู่ระหว่าง 86-90% ไม่มีไข้

วันที่ 13-14 ม.ค.2565 : ผู้ป่วยรับประทานได้น้อยลง ไม่มีหายใจหอบ ไม่มีไข้ ออกซิเจนปลายนิ้ว 86-87%

วันที่ 15 ม.ค.2565 : ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อย หายใจหอบ คำออกซิเจนปลายนิ้ว <76% เปลี่ยนออกซิเจนจาก cannular เป็น mask c bag ให้ออกซิเจนปลายนิ้ว 90% ประสานผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาล แต่ญาติปฏิเสธการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แพทย์ให้เพิ่มฟาวิพิราเวียร์ จาก 5

วันเป็น 10 วัน และเพิ่มมอร์ฟีน ให้เนื่องจากยาเดิมหมด เวลา 16.00 น. ผู้ป่วยตอบสนองได้น้อยลง หายใจหอบลึก และคลำชีพจรไมได้ หัวใจหยุดเต้น เสียชีวิตเวลา 19.45 น. รวมระยะเวลารักษา Home Isolation 6 วัน