16 วันอัตราป่วยโควิด-19 พุ่งไปกว่า 101,050 ราย ขณะที่เสียชีวิตเพียง 227 ราย

16 วันอัตราป่วยโควิด-19 พุ่งไปกว่า 101,050 ราย ขณะที่เสียชีวิตเพียง 227 ราย

ศบค.เผยอัตรายอดผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งต่อเนื่อง ล่าสุดสะสม 101,050 ราย ขณะที่เสียชีวิตเพียง 227 ราย ส่วนเปิดประเทศ 16 วัน เดือนม.ค.2565 พบผู้ติดเชื้อเกือบ 4 พันคน ยอดฉีดวัคซีน 100 กว่าล้านโดส

วันนี้ (16 ม.ค.2565)ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 8,077 ราย แบ่งเป็น

 • ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในประเทศ 7,784 ราย
 • ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 282 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 11 ราย

ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ ตั้งแต่ม.ค.2565 จำนวน  101,050 ราย

16 วันอัตราป่วยโควิด-19 พุ่งไปกว่า 101,050 ราย ขณะที่เสียชีวิตเพียง 227 ราย

ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 9 คน ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนม.ค.2565 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 227 คน ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 21,925 คน

 

 

 • พบผู้เสียชีวิต 100% เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่  80,549 ราย กลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตก 509 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 106 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 4,887ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่เดือนม.ค.2565 จำนวน  53,517ราย

รายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่ 9 ราย พบว่า เป็นเพศชาย 5 ราย หญิง 4 ราย เป็นชาวไทย 9 ราย โดยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 9 ราย คิดเป็น 100%

16 วันอัตราป่วยโควิด-19 พุ่งไปกว่า 101,050 ราย ขณะที่เสียชีวิตเพียง 227 ราย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามอัตราการป่วยและอัตราการตายต่อประชากร 1ล้านคนนั้น พบว่า ประเทศไทย มีอัตราการป่วย 33,174ราย ต่อประชากร 1 ล้านคน ขณะที่อัตราการตาย 313 ราย ต่อ ประชากร 1 ล้านคน

16 วันอัตราป่วยโควิด-19 พุ่งไปกว่า 101,050 ราย ขณะที่เสียชีวิตเพียง 227 ราย

 

 • เปิดประเทศ15 วัน พบผู้ติดเชื้อเกือบ 4,000 ราย 

10 อันดับจังหวัด ผู้ติดเชื้อสูงสุด มีดังนี้

 1. กทม. 789 ราย
 2. สมุทรปราการ 705 ราย
 3. ชลบุรี 692 ราย
 4. ภูเก็ต 400 ราย
 5. นนทบุรี 387 ราย
 6. ปทุมธานี 287 ราย  
 7. ขอนแก่น 278 ราย
 8. อุบลราชธานี 262 ราย
 9. เชียงใหม่ 183 ราย
 10. ระยอง 183 ราย  

16 วันอัตราป่วยโควิด-19 พุ่งไปกว่า 101,050 ราย ขณะที่เสียชีวิตเพียง 227 ราย

ทั้งนี้ หลังจากประเทศไทยเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ สามารถเข้าทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้ 1- 15 ม.ค.2565 สะสม 116,114คน   ติดเชื้อ 3,970ราย อัตราการติดเชื้อ 3.42%  แบ่งเป็น

 • Test&Go เดินทางเข้าไทย  61,932 คน ติดเชื้อ 12,209 ราย 3.57  %
 • Sandbox 38,460 คน ติดเชื้อ1,439  ราย 3.74 %
 • Quarantine 15,722 คน ติดเชื้อ 322 ราย 2.05 %

16 วันอัตราป่วยโควิด-19 พุ่งไปกว่า 101,050 ราย ขณะที่เสียชีวิตเพียง 227 ราย

ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.2564-15 ม.ค.2565 สะสมทั้งหมด 109,369,708 โดส  แบ่งเป็น

 • เข็มที่ 1 สะสม 51,794,708 ราย คิดเป็น 71.9% ของประชากร
 • เข็มที่ 2 สะสม 47,551,074 คิดเป็น 66.0 % ของประชากร
 • เข็มที่3 สะสม 10,023,748 ราย คิดเป็น 13.9% ของประชากร  

16 วันอัตราป่วยโควิด-19 พุ่งไปกว่า 101,050 ราย ขณะที่เสียชีวิตเพียง 227 ราย