“Hotel Isolation”รองรับคนติดโควิด19 ไม่มีอาการแต่ไม่สะดวกอยู่บ้าน 

“Hotel Isolation”รองรับคนติดโควิด19 ไม่มีอาการแต่ไม่สะดวกอยู่บ้าน 

สบส.ชงแพ็คเกจประกันโควิด 10 บริษัทไทยให้ต่างชาติซื้อก่อนเข้าประเทศ มีผลคุ้มครองทันที-ไม่ต้องสำรองจ่าย ผุด“Hotel Isolation”รองรับต่างชาติติดเชื้อ-คนไทยไม่สะดวกอยู่บ้าน เบื้องต้นเน้นเมืองท่องเที่ยว สปสช.จ่ายอัตราต่อหัวเท่านอนรักษาที่บ้าน

   เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กล่าวว่า  ที่ผ่านมาพบกรณีประกันสุขภาพที่ชาวต่างชาติซื้อในต่างประเทศก่อนเดินทางเข้ามาประเทศไทยนั้น ไม่ครอบคลุมกับการรักษาผู้ติดโควิด19ตามแนวทางของประเทศไทย ที่กำหนดให้ผู้ที่ติดเชื้อต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาที่บ้านหรือในชุมชนก่อน(Home Isolation:HI/Community Isolation:CI) ฮอสพิเทลและ รพ. แต่ประกันสุขภาพที่นักท่องเที่ยวต่างชาติซื้อมานั้น ถ้าติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ ประกันจะไม่ครอบคลุม ซึ่งเรื่องนี้กรมได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เสนอให้บริษัทประกันในประเทศไทยทำแพ็คเกจประกันสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ครอบคลุมเหมาะรูปแบบรักษาในประเทศไทย โดยคปภ.ได้ให้รายชื่อมาแล้ว 10 บริษัทจะมีการเสนอไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

“แพ็คเกจประกันสุขภาพจาก 10 บริษัทนี้ จะเสนอให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯพิจารณา เพื่อเสนอให้นักท่องเที่ยวซื้อประกันส่วนนี้ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย หรือกรณีที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วตรวจพบว่าประกันสุขภาพที่ซื้อมาไม่ครอบคลุมตามแนวทางการรักษาของไทย ก็จะให้มีการซื้อเพิ่มเติมในประเทศไทยด้วย โดยให้มีผลคุ้มครองทันทีและผู้ซื้อประกันไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน”นพ.ธเรศกล่าว 
        ผู้สื่อข่าวถามถึงการรักษาในรูปแบบHotel Isolation เพื่อรองรับการดูแลผู้ติดเชื้อต่างชาติที่ไม่มีอาการ นพ.ธเรศ กล่าวว่า ระบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อทำHIไประยะหนึ่งแล้วมีข้อมูลคนไข้ที่อาการน้อย  ที่ไม่สามารถอยู่บ้านได้ แต่ต้องการดูแลรักษาแบบHI จึงเกิดรูปแบบนี้ที่เป็นการเปิดห้องพักในโรงแรมเพื่อดูแล เบื้องต้นมีการเปิดเพื่อดูแลผู้ป่วยต่างชาติที่ติดเชื้อแต่ประกันสุขภาพที่ซื้อมาจากต่างประเทศไม่ครอบคลุม ซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่ยังเปิดในจังหวัดท่องเที่ยว เช่น ชลบุรี เป็นต้น   โดยกระบวนการรักษาจะเหมือนHIที่จะมีการติดตามอาการทางเทเลเมดิซีน ซึ่งจะแตกต่างจากฮอสพิเทลที่จะต้องมีทีมแพทย์ประจำโรงแรมเหมือนเป็นน้องๆรพ.

   “อนาคตอาจจะพิจารณาเปิดให้Hotel Isolation รองรับคนไทยที่ดุลยพินิจของแพทย์ว่าสามารถเข้าดูแลแบบHIได้ แต่สภาพแวดล้อมของบ้านอาจจะไม่สะดวก ไม่เอื้ออำนวยจะอยู่แบบHI  ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ก็จะจ่ายค่าดูแลให้ในอัตราเดียวกับที่จ่ายให้ผู้ที่ดูแลรักษาตัวที่บ้าน คือ 1,000 บาทต่อคนต่อวัน  ซึ่งก็จะต้องมีการหารือกับโรงแรมเพื่อให้ยอมรับกับกรอบอัตราตามที่สปสช.จ่าย โดยช่องทางก็ประสานที่สายด่วนสปสช.1330เช่นกัน แต่ปัจจุบันรูปแบบนี้ยังมีน้อย”นพ.ธเรศกล่าว 
      ผู้สื่อข่าวถามถึงว่าจะมีการปรับการจ่ายค่ารักษาที่รัฐจะจ่ายกรณีผู้ติดโควิด19ที่ไม่มีอาการแต่เข้าพักในฮอสพิเทลหรือไม่ เพราะนโยบายเน้นการรักษาแบบHI/CIเป็นลำดับแรก นพ.ธเรศ กล่าวว่า  มีการปรับเข้าสู่การพิจารณาของครม.แล้ว ขอให้รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน อย่างไรก็ตาม ไม่ถึงว่ารัฐจะไม่จ่ายเลย เพราะในบางกรณีแม้ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการและเข้าข่ายตามข้อบ่งชี้ดูแลแบบHIได้  แต่อาจจะไม่สะดวกที่จะดูแลตนเองที่บ้าน เช่น มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน  เป็นต้น  และผู้ติดเชื้อไม่สมัครใจจะรับการดูแลแบบHI รัฐก็อาจจะยังต้องจ่ายหากต้องเข้าดูแลในฮอสพิเทล เพราะข้อกำหนดหนึ่งของการดูแลแบบHI คือ ผู้ติดเชื้อต้องสมัครใจ