เช็ค "เงินอุดหนุนบุตร" งวด ม.ค.65 โอนเข้าบัญชีวันไหน เปิดวิธีเช็คสิทธิง่ายๆ ที่นี่

เช็ค "เงินอุดหนุนบุตร" งวด ม.ค.65 โอนเข้าบัญชีวันไหน เปิดวิธีเช็คสิทธิง่ายๆ ที่นี่

ประกาศวันจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2565 โอนเข้าบัญชีวันที่ 10 ม.ค.65 ได้ทั้งรายเดิม และเพิ่มชื่อ "รายใหม่" ใช้เงื่อนไขอย่างไร ใครมีสิทธิได้รับบ้าง? พร้อมเปิดวิธีเช็คสิทธิที่นี่

ความคืบหน้าโครงการจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี จำนวนรายละ 600 บาทต่อเดือนนั้น

สำหรับล่าสุด งวดเดือนมกราคม 2565 ซึ่งกำหนดวันโอนเงิน 10 มกราคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสำหรับ​การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2565

- ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

- รบกวนตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของท่านที่ใช้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วันข้างหน้า หลังจากโอนเงินไปแล้ว

- เบิกจ่ายเงินให้กับ ผู้มีสิทธิ ดังนี้

  • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - ธันวาคม 2564)
  • ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2564

เงินอุดหนุนบุตร

กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ จะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

ข้อแนะนำ

- หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ

- หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

- หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

  • วิธีตรวจสอบ เช็คสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

>> คลิกที่นี่

2. ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"

- ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ”

>> คลิกที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร. 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199

(ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับกำหนดวันโอนเงินอุดหนุนบุตร ตลอดทั้งปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร ปี 2565