คณะแพทย์ มช.เปิดโมเดล “Comprehensive healthcare” ที่แรกในไทย

คณะแพทย์ มช.เปิดโมเดล “Comprehensive healthcare” ที่แรกในไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มช. เปิดโมเดล “Comprehensive healthcare” บูรณาการรักษาโรคด้วยทีมสหวิชาชีพแพทย์ที่แรกในประเทศไทย เน้นปี 65 เป็นปีดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุม และส่งต่อองค์ความรู้ ไปยังประชาชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

การดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุมภายใต้ การบูรณาการร่วมของทีมสหวิชาชีพแพทย์ การดูแลสุขภาพตั้งแต่การป้องกัน จนกระทั่งวางแผนส่งเข้ารับการรักษา และการเตรียมคนไข้และญาติก่อนกลับบ้าน รวมถึงการส่งต่อการเรียนรู้ทักษะทางด้านการแพทย์ผ่านศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  คือแผนงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ภายใต้คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในปีหน้า 65

“ปัจจุบัน เราพบว่าปัญหาอย่างหนึ่งของคนไข้ เวลาที่เขามีอาการ เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร  และควรจะหาหมอด้านไหน เช่น ปวดบ่า ปวดคอ ไม่รู้ว่าจะต้องไปนักกายภาพบำบัด หรือ หาหมอกระดูก หรือมีอาการเจ็บหน้าอกไม่รู้ว่าเกี่ยวกับหัวใจหรือกรดไหลย้อน หรือปวดเท้า จะเกิดจากกระดูก หรือปวดเท้าเนื่องจากหลอดเลือดที่เท้ามีปัญหา  ดังนั้น ทิศทางของการให้บริการของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน จะนำเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของผู้ป่วย จะเป็นการให้บริการแบบ Comprehensive healthcare (การดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุม) และการดูแลผู้ป่วยจากปัญหาที่พบบ่อย  (Problem based approach clinic)”รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กล่าวในระหว่างการ แถลงข่าวพบสื่อมวลชนประจำปี 2564 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา 

คณะแพทย์ มช.เปิดโมเดล “Comprehensive healthcare” ที่แรกในไทย โดยจะเริ่ม คลินิก 4  โรค คือ

-คลินิกโรคเท้า (Foot Clinic) ซึ่งจะมีอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ /ศัลย์แพทย์หลอดเลือด/ศัลย์แพทย์ออโธปิดิกส์ เช่น โรคที่อาจจะพบบ่อยคือเส้นเลือดตีบที่ขาแล้วปวดเท้า อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อที่เป็นหมอเบาหวาน ก็จะวินิจฉัยได้  เป็นต้น

-คลินิกออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome Clinic) เป็นปัญหาใหญ่ของคนทำงาน หลายครั้งที่คนไข้ไม่รู้ว่าจะต้องไปพบแพทย์ด้านไหน คลินิกออฟฟิศซินโดรม จะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/ศัลย์แพทย์ออโธปิดิกส์/กายภาพบำบัด/แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนจีน เพื่อวิเคราะห์สุขภาพและวางแผนการรักษา

-คลินิกนอนไม่หลับ ( Insomnia Clinic ) มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนหลับ/จิตแพทย์/อายุรแพทย์/แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนจีน

-คลินิกประเมินอาการเจ็บหน้าอก (Rapid Assess Chest Pain Clinic) ที่ได้รับการประเมินภายใน 24 ชม.หรือ 48 ชม.  อายุรแพทย์โรคหัวใจ/ รังสีแพทย์ 

ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กล่าวต่อ ทั้ง 4 คลินิกโรค จะบูรณาการร่วมกันด้วยทีมสหวิชาชีพแพทย์ โดยนำเอาองค์ความรู้มาอยู่ในที่เดียวให้ คำปรึกษา วิเคราะห์โรค แนะนำแนวทางรักษา รักษา ซึ่งโมเดลนี้ เราเริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา และจะพร้อมมากขึ้นในปี 2565 ถ้าโมเดลนี้ประสบความสำเร็จ ตนก็คาดหวังว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับหน่วยงานขนาดใหญ่ขึ้น เช่น รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ได้ในอนาคต 

ไม่เพียงการเปิดการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการร่วมด้วยทีมสหวิชาชีพแพทย์เท่านั้น ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ก็ให้ความสำคัญในการดูแลและเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน ด้วยการดูแลคนไข้ระยะกลาง หรือ GMC Intermediate ward  ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมคนไข้และครอบครัว ก่อนให้กลับบ้านได้ โดยจะให้ความรู้เรื่องอาหาร เรื่องยา กายภาพบำบัด และมี Telemedicine ที่จะติดต่อกับคนไข้ระยะไกลได้ และสำหรับคนไข้ที่ยังไม่พร้อมที่จะกลับ ทางศูนย์ฯ เตรียมที่จะเปิด การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care เพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในอนาคตด้วย 

นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพฟันของผู้สูงอายุก็เป็นปัญหาใหญ่ เราพบว่า ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพฟัน ทำให้กินอาหารไม่ได้ น้ำหนักลด เครียด คุณภาพชีวิตแย่ลง  คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบปัญหานี้
ขณะเดียวกันสำหรับคนไข้ที่ต้องกินยาหลายๆ ชนิด เช่นยาต้านเกล็ดเลือด หรือมีปัญหาลิ้นหัวใจเทียม และต้องหยุดยาบางชนิดก่อนที่จะเข้ารับการทำฟัน ทางศูนย์ฯ ทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างอายุรแพทย์ และทันตแพทย์  

สามารถที่จะวางแผนให้ได้ก่อน ว่าจะต้องทำอย่างไร เช่นหยุดยากี่ชนิดเป็นต้น   

 “ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ตั้งใจจะดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดี ตั้งแต่การค้นหาโรค การให้ความรู้ ตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการฟื้นฟู  เรามีนักโภชนาการที่มีความชำนาญในเรื่องอาหาร ผู้สูงอายุที่เข้ามารักษา มานอน รพ. จะได้รับคำแนะนำ เรื่องอาหาร กายภาพ“ รศ.พญ.อรินทยา กล่าว 
คณะแพทย์ มช.เปิดโมเดล “Comprehensive healthcare” ที่แรกในไทย
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ CMEx Lifelong learning center

” ศาสตร์ทางการแพทย์ ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงบุคคลากรทางการแพทย์ผมอยากให้ประชาชน ได้มีโอกาส มาเรียนวิชาทางการแพทย์ สาธารณสุขด้วยมีเรื่องมากมาย ที่เราควรรู้ เพื่อดูแลตนเอง และญาติพี่น้อง ทั้งสุขภาพกายและจิต บ่อยครั้ง ที่เราได้ข้อมูลมาจากการส่งไลน์ที่ถูก share มาผิดๆถูกๆ และรับสารทางเดียวจริงอยู่ว่า สมัยนี้ ความรู้หาไม่ยากมีใน Google YouTube มากมายแต่ปัญหาคือ บ่อยครั้งเราไม่อาจแยกแยะได้ว่าข้อมูลเหล่านั้น ถูกต้อง น่าเชื่อถือเพียงใดผมจึง อยากจัดการเรียนรู้ที่สนุก ถามตอบวิทยากรได้เต็มที่ ให้เกิดประโยชน์จริงกับผู้เรียนโดยอาจมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ”นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โพสต์ในfacebook ส่วนตัวRungsrit Kanjanavanit

คณะแพทย์ มช.เปิดโมเดล “Comprehensive healthcare” ที่แรกในไทย

ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ CMEx Lifelong learning center เพื่อเป็นการสื่อสารความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป  โดยมี นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ เป็นประธานคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม/เรียนรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์ และพัฒนาศักยภาพของตน โดยได้รับความร่วมมือร่วมกับภาควิชาต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเลือกการจัดฝึกอบรมที่สำคัญ และจำเป็นแก่แพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เช่น การฝึกอบรม Point of Care Cardiac Ultrasound สำหรับแพทย์ทั่วไปหรืออายุรแพทย์ การฝึกอบรม Basic Life Support: BLS สำหรับบุคลากร นักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  ซึ่งเป็นพันธกิจ ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยนวัตกรรม การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

“เราอยากสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ องค์ความรู้ให้กับบุคคลการทางทางการแพทย์และบุคลทั่วไป โดย มีพื้นที่ ที่เป็นห้องเรียน พื้นที่ทำเป็น workshop”รศ.พญ.อรินทยา กล่าว 


นอกจากนี้ เราจะให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ต่างๆ  เช่น คลินิกผู้สูงวัย ก็ทำคลิป ชุดความรู้ หัวใจเต้นพลิ้ว (atrial fibrillation หรือ AF) สามารถค้นหาได้ ผ่านทาง YouTube channel คลินิกหัวใจผู้สูงวัย และจะทยอยผลิตชุดความรู้ต่างๆออกมาเรื่อยๆ


ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานของคณะแพทย์ศาสตร์ ในแง่งานวิจัย  นวัตกรรมและ การบริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ ที่ได้รับมาตรฐานโรงพยาบาลรับรอง ซึ่งปัจจุบันศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ให้บริการ ด้านต่างๆ ดังนี้ ศูนย์เลสิค CMU Lasik Center (ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะผิดปกติทางสายตาด้วยวิธีเลสิค เป็นแห่งแรกของประเทศไทย) / ศูนย์สุขภาพสตรี Woman Health Center / คลินิกความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence Center(OPD)/ ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร CMEx Fertility Center  เพื่อยกระดับการดูแลคนที่ต้องการจะมีบุตร ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง /ศูนย์เพทซีทีและไซโคลตอรนPET/CT&Cyclotron Center /ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน Thai Traditional and Complementary Medicine Center / ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Geriatric Medical Center / ศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ Sleep Disorders Center (ที่ได้ผ่านการประเมินการดูแลผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก หรือ PDSC OSA with CPAP care เป็นแห่งแรกของประเทศไทย)