1 ม.ค.ไทยพบโอมิครอนเพิ่ม 189 รายสะสม 1,551 ราย

1 ม.ค.ไทยพบโอมิครอนเพิ่ม 189 รายสะสม 1,551 ราย

ปลัดสธ.ระบุ โอมิครอนยังอยู่ภายใต้การควบคุม ประชุมประเมินสถานการณ์ 3ม.ค.นี้ ก่อนสรุปมาตรการเสนอศบค.7 ม.ค.65 กรมวิทย์เผย 1 ม.ค. ติดโอมิครอนเพิ่ม 189 ราย จากในประเทศมากกว่าเดินทางจากต่างประเทศ สะสม 1,551 ราย

 เมื่อวันที่ 2 ม.ค.2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับโอมิครอนยังเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โรคไม่รุนแรง แต่มีการติดเชื้อมากขึ้น โดยโรคต่างๆทุกโรคที่กังวลคือ กรณีที่ติดเชื้อแล้วจะมีการเสียชีวิต แต่ถ้าติดเชื้อแล้วไม่มีอาการ และสร้างภูมิคุ้มกันได้ก็ไม่เป็นอะไร อย่างไรก็ตาม สธ.จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งในวันจันทร์ที่ 3 ม.ค.นี้ ก่อนสรุปสถานการณ์และมาตรการเพื่อเสนอต่อศบค.ในวันที่ 7 ม.ค.2565
"ภาพรวมของโควิด-19 ในสายพันธุ์โอมิครอน โรคน่าจะมีการระบาด แต่ขณะนี้ยังไม่ก่อโรครุนแรง ยังอยู่ภายใต้การควบคุม"นพ.เกียรติภูมิกล่าว 

  นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การตรวจหาสายพันธุ์ตั้งแต่เปิดประเทศ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64-1 ม.ค.65 พบ ผู้ติดเชื้อโอมิครอนสะสม 1,551 ราย แบ่งเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 779 รายและติดในประเทศ 772 ราย

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2565 เพิ่มขึ้น 189 ราย แบ่งเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 68 ราย และติดในประเทศ 121 ราย ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว 47 จังหวัด โดยจังหวัดที่พบมากสุด คือ กรุงเทพมหานคร 395 ราย กาฬสินธุ์ 195 ราย ชลบุรี 148 ราย ภูเก็ต 125 ราย และ ร้อยเอ็ด 119 ราย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นก็เป็นไปตามที่เราคาดสถานการณ์ไว้ว่า จะพบการติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มขึ้นหลังปีใหม่

"ประชาชนเริ่มกลับมาทำงานแล้ว ทางกระทรวงฯ ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ออกมาตรการให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (work for home) ให้มากที่สุด เพื่อประเมินสถานการณ์ประมาณ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนตรวจ ATK เพื่อคัดกรองตนเอง โดยเฉพาะช่วงที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ แม้ผลตรวจเป็นลบก็ต้องตรวจซ้ำ ในช่วง 1-3 วัน ขอย้ำว่าอยู่ร่วมกันในครอบครัวก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง และป้องกันตัวเองอย่างสูงสุด (universal prevention) ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและล้างมือ เป็นอาวุธสำคัญเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ"นพ.ศุภกิจกล่าว