ห่วง เทศกาลปีใหม่ 2565 งดดื่มแล้วขับ ลดอุบัติเหตุ

ห่วง เทศกาลปีใหม่ 2565  งดดื่มแล้วขับ ลดอุบัติเหตุ

สสส. ห่วงใยเทศกาลปีใหม่ 2565 งดดื่มแล้วขับ ลดอุบัติเหตุ ตามนโยบาย “ขับไม่ดื่ม  ดื่มไม่ขับ” เน้นมาตรการ  “ไม่เมา สวมหมวก ใส่แมสก์” พร้อมชี้ขอประชาชนมั่นใจ เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปลอดภัยจากโควิด-19

น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ 2565 โควิด-19 ยังแพร่ระบาดและพบเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ สะท้อนว่าสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ โดยการดื่มแล้วขับทำให้ประสิทธิภาพขับขี่ลดลง เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ พิการ และเสียชีวิต สร้างความสูญเสียกับครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ

 

  • รณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่2565

โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สสส. และมูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์ลดอุบติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เน้นมาตรการ “ไม่เมา สวมหมวก ใส่แมสก์” พร้อมร่วมตั้งด่านชุมชนคัดกรองคนเมาไม่ให้ออกขับรถบนถนน ในขณะเดียวกันการตั้งด่านตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาลปีใหม่

ห่วง เทศกาลปีใหม่ 2565  งดดื่มแล้วขับ ลดอุบัติเหตุ

 

  • 6 ขั้นตอนมาตรการป้องกันความเสี่ยงโควิด

น.ส.รุ่งอรุณ กล่าวต่อว่าสสส. และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอให้ทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยของเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ว่าปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 เพราะเจ้าหน้าที่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.ผู้ตรวจและผู้ถูกตรวจต้องล้างมืออย่างน้อย 20 วินาที

2.ใช้หลอดเป่าแอลกอฮอล์สำหรับวัดปริมาณแอลกอฮอล์อันใหม่ทุกครั้งโดยจะฉีกซองต่อหน้าผู้ถูกตรวจ

3.ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทางลมหายใจโดยย้ำให้ผู้ถูกตรวจเป่าลมหายใจเข้าไปในหลอด และหลีกเลี่ยงการสูดลมหายใจเข้า

4.ผู้ตรวจจะทิ้งหลอดเป่าที่ใช้แล้วทันทีในภาชนะที่ปิดมิดชิด

5.หลังตรวจผู้ตรวจและผู้ถูกตรวจจะล้างมืออีกครั้งอย่างน้อย 20 วินาที 

6.ทำความสะอาดเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.5% ทุกครั้งหลังการใช้งาน