ยกเลิก "รถเมล์" แก้ปัญหารถติดภายในต้นปี 2565 ขสมก.ชี้แจงแล้ว

ยกเลิก "รถเมล์" แก้ปัญหารถติดภายในต้นปี 2565 ขสมก.ชี้แจงแล้ว

ประเด็นเรื่อง ขสมก. เตรียมแผนแก้ปัญหารถติดด้วยการยกเลิกรถเมล์ภายในต้นปี 2565 ล่าสุด มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ขสมก. เตรียมแผนแก้ปัญหารถติดด้วยการยกเลิกรถเมล์ภายในต้นปี 2565 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

 

 

กรณีการโพสต์ภาพรถโดยสารธรรมดา พร้อมข้อความว่า "องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)" เตรียมยกเลิกรถเมล์เพื่อแก้ปัญหารถติด ภายในเดือนมกราคม ปี 2565 นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจาก ขสมก. อยู่ระหว่างนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการองค์การต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งแผนฟื้นฟูดังกล่าว จะมีโครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า จำนวน 2,511 คัน มาวิ่งให้บริการประชาชน โดยจ่ายค่าเช่าตามกิโลเมตรบริการที่วิ่งจริง เมื่อรวมกับรถโดยสารปรับอากาศ NGV จำนวน 489 คัน ทำให้มีรถโดยสารวิ่งให้บริการทั้งหมดจำนวน 3,000 คัน ซึ่งในอนาคตจะมีรถโดยสารที่วิ่งให้บริการเฉพาะรถโดยสารปรับอากาศเท่านั้น และยกเลิกการใช้รถโดยสารธรรมดา โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

 

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์  หรือโทร. Call Center 1348

 

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ขสมก. ยังไม่มีแผนในการยกเลิกให้บริการรถเมล์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการองค์การต่อคณะรัฐมนตรี โดยในแผนจะมีการเช่ารถเพื่อมาวิ่งให้บริการประชาชนเพิ่ม และในอนาคตจะมีเฉพาะรถโดยสารปรับอากาศเท่านั้น

 

ยกเลิก "รถเมล์" แก้ปัญหารถติดภายในต้นปี 2565 ขสมก.ชี้แจงแล้ว

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม