ขอของขวัญปีใหม่ ชะลอโอมิครอน

ขอของขวัญปีใหม่  ชะลอโอมิครอน

ในสถานการณ์ปัจจุบันของขวัญที่ต้องการมากกว่าที่รัฐบาลเตรียมไว้อาจจะเป็นการรับมือของสายพันธุ์โอมิครอนเพื่อให้การแพร่ระบาดช้าที่สุดและอยู่ในวงจำกัดมากที่สุด

ถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ต่อวันจะลดต่ำลงกว่าวันละ 3,000 ราย ในช่วงที่ผ่านมา แต่การพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเป็นสิ่งที่สร้างความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะกลับมาขยายวงกว้างเหมือนช่วงกลางปี 2564 ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันมากกว่า 20,000 คน และเป็นการระบาดที่รุนแรงต่อเนื่องถึง 9 เดือน นับจากเดือน เม.ย.2564 ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดระลอกที่ 2 ต่อเนื่องด้วยการพบการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์เดลตาที่มีความรุนแรง

สถานการณ์การระบาดของช่วงนี้ที่คาบเกี่ยวกับช่วงเทศกาลปีใหม่จึงเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลประกาศให้เปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย.2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทบทวนแผนการควบคุมโรคใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการควบคุมสายพันธุ์โอมิครอนที่มีอัตราการติดเชื้อค่อนข้างเร็วถึงแม้อัตราความรุนแรงจะน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา

ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นธรรมเนียมที่รัฐบาลพยายามหาของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดของขวัญปีใหม่ตามกรอบอำนาจหน้าที่และงบประมาณของแต่ละกระทรวง ซึ่งของขวัญปีใหม่จะมีแตกต่างกันไปในแต่ละกระทรวง โดยมีทั้งกลุ่มที่เปิดให้บริการภาครัฐฟรี เช่น การยกเว้นค่าทางด่วน รวมถึงการลดค่าครองชีพของประชาชน เช่น การจำหน่ายสินค้าลดราคา และมาตรการด้านภาษี เช่น การกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย

ในสถานการณ์ปัจจุบันของขวัญที่ต้องการมากกว่าที่รัฐบาลเตรียมไว้อาจจะเป็นการรับมือของสายพันธุ์โอมิครอนเพื่อให้การแพร่ระบาดช้าที่สุดและอยู่ในวงจำกัดมากที่สุด เพราะมีสัญญาณเตือนจากต่างประเทศที่พบผู้ติดเชื้อจากสายพันธุ์โอมิครอนก่อนหน้าประเทศไทย และในปัจจุบันได้ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.2564 ถึงวันที่ 14 ม.ค.2565

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดในต่างประเทศจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยในระยะถัดมา ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่การแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนจะพบจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่านี้ โดยหากรัฐบาลสามารถควบคุมการระบาดในวงจำกัดได้จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีสำหรับประชาชน เพราะการระบาดที่เริ่มมาเกือบ 2 ปี ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และถ้าเกิดการระบาดจนถึงขั้นต้องล็อกดาวน์อีกจะทำให้การฟื้นประเทศต้องยืดเวลาออกไป